Ο αθλητισμός μπαίνει στο Σύνταγμα: και τι;

Το Επιμελητήριο την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου έχει εγκρίνει οριστικά και ομόφωνα το νομοσχέδιο συνταγματικής μεταρρύθμισης να εντάξει την προστασία του αθλητισμού στο Σύνταγμα. Όπως συμβαίνει με κάθε νομοσχέδιο για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, το κείμενο για την προστασία του αθλητισμού πρέπει να εγκριθεί αυτος ακολουθησε μια συγκεκριμένη εξέταση στο Κοινοβούλιο: το μέτρο στην πραγματικότητα εγκρίθηκε δύο φορές τόσο από τη Βουλή όσο και από τη Γερουσία με την ίδια εκδοχή, σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριών μηνών και με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων στη δεύτερη ψηφοφορία.

Η συνταγματική μεταρρύθμιση, αποτέλεσμα της ένωσης διαφόρων κοινοβουλευτικών προτάσεων, πρόσθεσε τη φράση στο άρθρο 33 του Συντάγματος: «Η Δημοκρατία αναγνωρίζει την εκπαιδευτική, κοινωνική και προωθητική αξία της ψυχοσωματικής ευημερίας της αθλητικής δραστηριότητας σε όλες τις μορφές της». Οπως και εξηγεί σε φάκελο Επιμελητηρίου, η προδιαγραφή “σε όλες τις μορφές της” προστέθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων της Γερουσίας για να “δώσει το ευρύτερο δυνατό νόημα στην έννοια της αθλητικής δραστηριότητας”. Το άρθρο 33 είναι μεταξύ εκείνων που προστατεύουν τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και είναι αφιερωμένο ιδίως στην επιστήμη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε με την ευνοϊκή ψήφο όλων των παρόντων βουλευτών στην Βουλή. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που έχουν εγείρει κάποιες αμφιβολίες. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον βουλευτή της Italia Viva Λουίτζι Μαρατίν Η εισαγωγή της προστασίας του αθλητισμού είναι “ευγενής”, αλλά θα ήταν απαραίτητο να τροποποιηθεί το Σύνταγμα όχι μόνο “για να εισαχθούν διακηρύξεις αρχής”, αλλά για να εφαρμοστούν ευρύτερες και πιο συστημικές μεταρρυθμίσεις. Τι συνέπειες όμως θα έχει αυτή η αλλαγή στο Σύνταγμα; Με λίγα λόγια: όχι πολλά, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

Μέχρι στιγμής ο αθλητισμός έχει συμπεριληφθεί στο Σύνταγμα αναφέρθηκε μόνο στο άρθρο 117 που ρυθμίζει τη σχέση των λειτουργιών του Κράτους, των περιφερειών και των αυτόνομων επαρχιών. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το αθλητικό σύστημα, από τους κανόνες των κύριων αθλητικών γεγονότων μέχρι την άσκηση του αθλητισμού στα σχολεία, ρυθμίζεται κατά τρόπο ταυτόχρονο μεταξύ του Κράτους και των περιφερειών. Με άλλα λόγια, τόσο η Πολιτεία όσο και οι περιφέρειες μπορούν να νομοθετούν για αθλητικά θέματα, αρκεί οι περιφερειακοί κανόνες να μην έρχονται σε αντίθεση με τους εθνικούς.

«Η ενσωμάτωση της ρητής αναγνώρισης της εκπαιδευτικής αξίας του αθλητισμού στο Σύνταγμα σημαίνει ότι από σήμερα και στο εξής το κράτος όχι μόνο θα πρέπει να ρυθμίζει την αθλητική δραστηριότητα, αλλά θα πρέπει να την προωθεί ενεργά, και συνεπώς να αξιοποιεί την αθλητική δραστηριότητα στα σχολεία, π.χ. δασκάλους και εκπαιδευτικούς σε αυτόν τον τομέα», εξήγησε ο α Πολιτική έκθεση ο συνταγματολόγος Alfonso Celotto, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Roma Tre.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου του γενικού χαρακτήρα της φράσης που παρεμβάλλεται, αυτή τη στιγμή η προστασία του αθλητισμού στο Σύνταγμα έχει καθαρά συμβολική αξία. Με άλλα λόγια, η πολιτική θα πρέπει να το εφαρμόσει με νομοθετικές προτάσεις ή άλλα συγκεκριμένα μέτρα. «Μου φαίνεται ότι είναι μια τροποποίηση εξαιρετικά συμβολικού χαρακτήρα και η οποία δεν θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών», είπε. Πολιτική έκθεση ο συνταγματολόγος Μάουρο Βόλπι, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Περούτζια. Σύμφωνα με τον Volpi, αυτή η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να έχει περισσότερες επιπτώσεις σε νομικό επίπεδο μακροπρόθεσμα. «Με την εισαγωγή αυτής της αρχής στο Σύνταγμα, οι προσφυγές από τα δικαστήρια για ζητήματα συνταγματικής νομιμότητας σε νόμους στον αθλητικό χώρο θα μπορούσαν να αυξηθούν, εάν οι δικαστές πιστεύουν ότι δεν τηρείται η αρχή του αθλητισμού ως εκπαιδευτικής πρακτικής», εξήγησε ο Βόλπι.

Ο Celotto και ο Volpi συμφωνούν ότι η πολιτική επικεντρώνεται υπερβολικά στις ελάχιστες μεταρρυθμίσεις του Συντάγματος και ότι χρειάζονται άλλες μεταρρυθμίσεις. «Μεταξύ των κυριότερων, νομίζω ότι η πολιτική πρέπει να συζητήσει και να δώσει προτεραιότητα σε μεταρρυθμίσεις όπως αυτή για τον διαχωρισμό της σταδιοδρομίας των δικαστών, αυτή για τη μορφή διακυβέρνησης, αλλά επειδή δεν είναι ποτέ δυνατό να βρεθεί συμφωνία, συχνά καταλήγει να εγκρίνει μεταρρυθμίσεις που θα όριζα «στο πλάι», δεδομένου ότι εξακολουθώ να θεωρώ τον αθλητισμό θεμελιώδη αξία», δήλωσε ο Celotto, ο οποίος ήταν επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου του Υπουργείου Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων και Κανονιστικής Απλοποίησης, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023.

Με αυτή τη συνταγματική μεταρρύθμιση η Ιταλία προστίθεται στις άλλες εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν την αθλητική δραστηριότητα στα συντάγματά τους. Μεταξύ αυτών είναι επίσης η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ελλάδα, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Ουγγαρία.

Η εισαγωγή της προστασίας του αθλητισμού στο Σύνταγμα προστίθεται σε άλλες μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια για την προστασία ιδιαίτερων πτυχών της ζωής της χώρας μας. «Αν αφενός αυτές δεν έχουν μεγάλο αντίκτυπο από την άποψη των πρακτικών αποτελεσμάτων, η θετική πτυχή αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι ότι είναι στοχευμένες και ακριβείς, δεδομένου ότι παρεμβαίνουν σε περιορισμένο αριθμό άρθρων και δεν κινδυνεύουν. διαστρεβλώνοντας το συνταγματικό σύστημα», σχολίασε ο Βόλπη.

Κατά την τελευταία νομοθετική περίοδο, τον Φεβρουάριο του 2022, το Επιμελητήριο έχει εγκρίνει οριστικά και με μεγάλη πλειοψηφία πρόταση για συνταγματική μεταρρύθμιση που εισήγαγε την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Πέντε μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2022, το Επιμελητήριο έδωσε το πράσινο φως τελική σε μια λαϊκή πρωτοβουλία πρόταση συνταγματικής μεταρρύθμισης για αναγνώριση της ιδιαιτερότητας των νησιών, με στόχο, μεταξύ άλλων, την υπέρβαση των μειονεκτημάτων λόγω των γεωγραφικών τους χαρακτηριστικών. Η πρόταση για συνταγματική μεταρρύθμιση στα νησιά παρουσιάστηκε ξανά το 2018 από την Επιτροπή Προώθησης της Νησιωτικότητας της Σαρδηνίας και είχε λάβει την υποστήριξη διαφόρων ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδίας Συλλόγων της Σαρδηνίας στην Ιταλία (Fasi) και της Εθνικής Ένωσης Ανηλίκων Νησιωτικών Δήμων (Ancim ), μια εθελοντική ένωση δήμων στα μικρότερα ιταλικά νησιά. Με την εισαγωγή της προστασίας του αθλητισμού, το Σύνταγμα έχει τροποποιηθεί συνολικά 46 φορές δκατά τη γέννηση της Ιταλικής Δημοκρατίας: μεταξύ 1948 και 1996 έχει τροποποιηθεί 25 φορές, ενώ από το 1997 και μετά 21 φορές.

Andrianos Mutakis

"Δια βίου γκουρού της μπύρας. Κακός social mediaholic. Διοργανωτής. Τυπικός geek της τηλεόρασης. Καφετιέρης. Περήφανος επαγγελματίας τροφίμων."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *