Piazza Affari: 3 μετοχές με αστρικό μέρισμα για το 2022

Το 2021 κλείνει με πολλά φώτα και σκιές, επισημαίνουν οι αναλυτές της Marzotto Investment House ότι, αν δούμε επιφανειακά τις επιδόσεις των χρηματιστηριακών δεικτών, θα φαινόταν εξαιρετική χρονιά.

Αγορές μετοχών: μεγάλη διασπορά μεταξύ τομέων και θεμάτων το 2021

Στην πραγματικότητα, αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους δείκτες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Η Ασία, για παράδειγμα, έχει μείνει πολύ πίσω κατά μέσο όρο.

Ομοίως, εντός των δεικτών υπήρξε τεράστια διασπορά σε τομείς, κλάδους και επενδυτικά θέματα.
Ακόμη περισσότερο, ακόμη και μεταξύ συγκρίσιμων εταιρειών υπήρχε μερικές φορές πολύ διαφορετική τάση.

Κοιτάζοντας τη θετική πλευρά, ωστόσο, το 2021 ήταν μια πολύ συναρπαστική χρονιά για την επιλογή μετοχών, ειδικά μεταξύ μικρών και μεσαίων κεφαλαίων.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, υπήρχε η δυνατότητα αγοράς με έκπτωση εταιρειών που χαρακτηρίζονται από ένα κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο σε πολύ ελκυστικές αποτιμήσεις.

Και αυτό δεν συνέβη σχεδόν καθόλου στο παρελθόν, τα χρόνια που οι μετοχικοί δείκτες ανέβαιναν πιο ομοιόμορφα και με μικρότερη διασπορά.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Investment House, ανάμεσα στους πολλούς θύλακες υποτίμησης εντός των δεικτών, υπάρχουν μετοχές που θα μπορούσαν να αποδώσουν πολύ υψηλά μερίσματα σε σχέση με την κεφαλαιοποίησή τους τα επόμενα χρόνια, εκφράζοντας έτσι πολύ υψηλές αποδόσεις.

Edison Savings

Η πρώτη εταιρεία που εξετάζει μπορεί να είναι μόνο η Edison. Μετά τη διαγραφή των κοινών μετοχών από την EDF το 2012, για κάποιο λόγο που δεν διευκρινίστηκε ποτέ οριστικά, η μετοχή αποταμίευσης δεν διαγράφηκε ποτέ.

Το καταστατικό των αποταμιευτικών μετοχών προβλέπει ελάχιστο μέρισμα 0,05 ευρώ ετησίως.
Από τη στιγμή που δεν μπορούσε να διανεμηθεί μέρισμα λόγω ζημιών του παρελθόντος για κάποια χρόνια, η μετοχή έχει «συσσωρεύσει» τέσσερα αναδρομικά μερίσματα, όπως ορίζει το καταστατικό.

Το 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Edison ενέκρινε τη μείωση ενός μέρους του κεφαλαίου για να μπορέσει να διανείμει ξανά το μέρισμα, καθώς με την πώληση υδρογονανθράκων το προφίλ κινδύνου του ομίλου έχει βελτιωθεί δραστικά.

Το 2022, ελλείψει ιδιαίτερα αρνητικών εταιρικών γεγονότων, θα πρέπει να διανεμηθούν 0,25 ευρώ (τέσσερα χρόνια πριν συν 2021) σε μετοχές ταμιευτηρίου, για απόδοση που στην τρέχουσα τιμή είναι γύρω στο 17%.

Από το 2023, ελλείψει «έκτακτων» συνιστωσών, το ελάχιστο μέρισμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,4%.
Στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αργά ή γρήγορα ακόμη και οι κοινές μετοχές να επωφεληθούν από μέρισμα, δεδομένου ότι η EDF θα χρειαζόταν πόρους και ότι η Edison βελτιώνει συνεχώς την καθοδήγηση σχεδόν κάθε τρίμηνο.

Σύμφωνα με το νόμο, οι αποταμιεύσεις πρέπει να είναι 3% περισσότερες από τις συνηθισμένες, επομένως οι αναλυτές της Marzotto Investment Hous δεν μπορούν να αποκλείσουν ότι στο μέλλον, ενόψει ενός απολύτως «μοναδικού» προφίλ χρέους μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, η Edison Risparmio δεν μπορεί να έχει υψηλότερη απόδοση του όροφος στο 3,4% (σε τρέχουσες τιμές) νοητό σήμερα με το 0,05 ευρώ του καταστατικού.

BFF Banking Group

Πρόκειται για την παλιά Banca Farmafactoring, η οποία πρόσφατα «μετονομάστηκε» λόγω της ευρωπαϊκής της σημασίας.

Στην πραγματικότητα, η BFF κατέχει ηγετική θέση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες στο factoring και στην απόκτηση, διαχείριση και μη αναγωγή εμπορικών απαιτήσεων από τη δημόσια διοίκηση.

Το BFF έχει αυξήσει σταδιακά το μέγεθός του και για εξωτερικές γραμμές. Οι πιο σημαντικές πρόσφατες συναλλαγές ήταν η DEPObank η οποία μάλιστα διεύρυνε ριζικά την περίμετρο ενοποίησης του ομίλου και η IOS Finance.

Στο παρελθόν, η BFF βασιζόταν ουσιαστικά σε καθυστερήσεις πληρωμών από τη δημόσια διοίκηση, καθυστέρηση που ρυθμίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία με τόκους υπερημερίας στο 8%.

Με τις πολυάριθμες εξαγορές, ο όμιλος έχει γίνει σήμερα πολύ πιο σύνθετος και διαφοροποιημένος, με σημαντική βελτίωση στο προφίλ κινδύνου.

Ειδικότερα, ο κλάδος Υπηρεσιών Χρεογράφων (Asset under Depositary και Asset under Custody) προερχόμενος από τη DEPObank, θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τόσο σταθερά έσοδα που να εγγυώνται στον όμιλο περαιτέρω επιλογές προκειμένου να συνεχίσει τη διανομή υψηλών μερισμάτων.

Μέχρι σήμερα, η BFF έχει σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα, αποτέλεσμα πολύ υψηλότερων δεικτών κεφαλαίου από αυτούς που απαιτεί ο νόμος.

Ο δείκτης συνολικού κεφαλαίου 22,9% αφήνει άφθονο περιθώριο ελιγμών σε σύγκριση με το 12,05% της απαίτησης SREP.

Αυτός ο δείκτης είναι ήδη καθαρός από το μέρισμα 0,8945 ευρώ που καταβλήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο 2021 και επιτρέπει τη συνεχιζόμενη γενναιόδωρη διανομή τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα, η εταιρεία μπορεί να πληρώσει οτιδήποτε είναι πάνω από το 15% της αναλογίας, οπότε ελλείψει νέων «υλικών» εξαγορών, θεωρητικά θα μπορούσε να έχει και 100% πληρωμή.

Η υπόθεση της Marzotto Investment Hous είναι ότι ο δείκτης πληρωμών της BFF θα παραμείνει πολύ υψηλός, μέχρι να πραγματοποιηθεί μια πραγματικά «μετασχηματιστική» εξαγορά.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνεση που έχει επισημάνει μέχρι στιγμής από την ανώτατη διοίκηση, είναι απίθανο να αποκτηθεί κάτι πολύ ακριβό ή όχι πολύ συνεργιστικό με τις άλλες επιχειρήσεις.

Αντίθετα, παραδόξως, οποιαδήποτε βοήθεια από τα διάφορα κράτη προς τον αντίστοιχο τομέα υγείας θα μπορούσε να είναι αρνητική για το BFF εάν συνέβαλλε στη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών.

Ως εκ τούτου, ελλείψει έκτακτων γεγονότων που θα επηρεάσουν ιδιαίτερα τον ισολογισμό της BFF, το 2022, σύμφωνα με συναινετικές εκτιμήσεις, αναμένεται 0,77 € ανά μετοχή, που θα αντιστοιχεί στις τρέχουσες τιμές
με απόδοση 11,6%.

doValue

Η doValue, που ελέγχεται από τον ιαπωνικό τεχνολογικό όμιλο Softbank από το 2017, κατέχει ηγετική θέση στις δραστηριότητες εξυπηρέτησης, δηλαδή ανάκτησης πιστώσεων.

Στην πραγματικότητα, η doValue είναι η κορυφαία εταιρεία εξυπηρέτησης στην Ιταλία και την Ευρώπη στην Ιβηρική Χερσόνησο και στην Ελλάδα, με δύο πρόσφατες εξαγορές που μπορούν να οριστούν ως “μετασχηματιστικές”: το 2019 με την Altamira Asset Management (παρουσία σε Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ελλάδα) και σε 2020 με την Eurobank (Ελλάδα).

Η doValue δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο των UTP και των ΜΕΔ που πρέπει να συλλέξει, παρουσιάζοντας έτσι ένα πολύ σταθερό προφίλ κινδύνου.

Το μοντέλο αποδοχών που βασίζεται σε πολυετείς συμβάσεις είναι εν μέρει σταθερό και εν μέρει μεταβλητό, επομένως είναι σαφές ότι η doValue θα επωφεληθεί από οποιαδήποτε γενικευμένη βελτίωση των γενικών οικονομικών συνθηκών των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Οι κύριοι πελάτες της doValue είναι οι μεγάλες τράπεζες Unicredit, η Santander και οι εταιρείες Private Equity που δραστηριοποιούνται σε NPLs.

Στην πραγματικότητα, σε θεωρητικό επίπεδο, όλες οι εταιρείες που πρέπει να ανακτήσουν χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων και που δεν διαθέτουν εσωτερικό εξυπηρετητή θα μπορούσαν να είναι πελάτες, μια δραστηριότητα που σχεδόν όλοι έχουν πλέον προτιμήσει να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Η DoValue διαπραγματεύεται επί του παρόντος κάτω από την τιμή εισαγωγής: το μέρισμα που αναμένεται για το 2022 είναι 0,5 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε απόδοση 6,5%.

Trend-online Αναπληρωτής Διευθυντής, γεννημένος το 1978.
Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Κλασικό Λύκειο “Antonio Calamo” Ostuni Μπήκα στον κόσμο της οικονομίας.
Εδώ και είκοσι περίπου χρόνια ασχολούμαι Χρηματιστήριο και Οικονομικά. Αφού εργάστηκα ως χρηματοοικονομικός υποστηρικτής για αρκετά χρόνια, το 2005 εντάχθηκα στην ομάδα του Trend-online ως συντάκτης, για να γίνω αργότερα Αναπληρωτης Διευθυντης της κυλινδροκεφαλής. Μεταξύ άλλων αμέτρητων δραστηριοτήτων, φροντίζω να διατηρώ σχέσεις με όλους τους ειδικούς, αναλυτές και εμπόρους, τους οποίους συμβουλεύεται καθημερινά η Trend-online.

Το μότο μου είναι; «Η ζωή είναι σαν καθρέφτης, αν την κοιτάξεις χαμογελώντας θα σου χαμογελάσει».

Elpida Mattou

"Εμπειρογνώμονας στα ταξίδια. Ειδικός στα ζόμπι. Θέλετε να αγαπάτε τον ιστό. Δημιουργός. Διαδικτυακός. Φανατικός της τηλεόρασης. Πεθαίνοντας του μπέικον."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *