Kristina Lazarova: Οι περιοχές άνθρακα στη Βουλγαρία είναι υποχρεωμένες να μεταμορφωθούν

Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο με σαφείς προθεσμίες και διαφορετικές δυνατότητες χρηματοδότησης, προκειμένου να υλοποιηθεί επιτυχώς ο μετασχηματισμός.

Στις 15 Οκτωβρίου Το διεθνές φόρουμ «Πράσινη μετάβαση – Προκλήσεις και λύσεις για τη Βουλγαρία» θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια, οργανωμένο από τους Dir.bg και 3eNews. Η εκδήλωση αναζητά απαντήσεις προς την κατεύθυνση των ευκαιριών για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου, οι οποίες αφορούν τον μετασχηματισμό όλων των οικονομικών τομέων – από την ενέργεια στη γεωργία. Για να σχολιάσουμε πώς μπορεί να συμβεί ο επιτυχημένος μετασχηματισμός και η εκπομπή άνθρακα στις περιοχές άνθρακα και γιατί η Νοτιοδυτική περιοχή άνθρακα είναι έτοιμη για αυτόν τον μετασχηματισμό, μιλάμε με την Kristina Lazarova, συνιδρύτρια της πλατφόρμας. “Καφέ σε ΠράσινοΤο

– Κυρία Lazarova, πώς μπορούν οι περιοχές άνθρακα να επιτύχουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στις σημερινές συνθήκες πανδημίας και υψηλών τιμών ενέργειας, βραχυπρόθεσμα, στο οποίο αναμένεται να σταματήσουμε την καύση άνθρακα;

– Πρώτον, θα θέσω την κατανόηση της περίπλοκης κατάστασης από τα κρατικά όργανα, καθώς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η συγκέντρωση υποστήριξης από ενδιαφερόμενα μέρη όπως ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ερευνητικές και πανεπιστημιακές οργανώσεις είναι επίσης βασική. Η ιδέα είναι να ενωθεί με όλους τους στις διαδικασίες ανάλυσης και εφαρμογής πιθανών λύσεων για την αναδιάρθρωση των δυνατοτήτων άνθρακα και ενέργειας στην Νοτιοδυτική Περιφέρεια Άνθρακα (SEG) και τη μετάβασή του σύμφωνα με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου ( Green Deal). Φυσικά, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο με σαφείς προθεσμίες και διαφορετικές δυνατότητες χρηματοδότησης, προκειμένου να υλοποιήσουμε με επιτυχία τον μετασχηματισμό και να συμμορφωθούμε με τη βασική αρχή της Πράσινης Συμφωνίας, δηλαδή – «Κανείς δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί».

Μια σημαντική λεπτομέρεια της απάντησής μου είναι ότι υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί με τους οποίους αυτό μπορεί να συμβεί. Θα επιτρέψει τον τεχνικό εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία τους, αλλά με άλλες τεχνολογίες και πηγές παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο, η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με σαφές κρατικό όραμα και να κατευθύνει τα χρηματοπιστωτικά μέσα προς την καύση του άνθρακα. Διαφορετικά, οι εναλλακτικές λύσεις ενέργειας είναι σαφείς. Αρκεί να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο, στην Ευρώπη και στις γειτονικές χώρες της Βουλγαρίας. Όλοι επικεντρώνονται στην οικοδόμηση ενεργειακής ικανότητας από ολόκληρο το φάσμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την επόμενη δεκαετία, καθώς εφαρμόζουμε σταδιακά τον ενεργειακό μετασχηματισμό, θα πρέπει να βασιστούμε σε μεταβατικά καύσιμα, μέχρι τη μαζική εισροή υδρογόνου ως ενεργειακής πηγής που αντικαθιστά τον άνθρακα και το αέριο Το

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα κονδύλια είναι προσεκτικά όχι μόνο για τις επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτούς τους τομείς θα υπάρχει η ευκαιρία να αναπτυχθεί ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον χάρη στον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και πρόκειται για κεφάλαια που δεν απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

– Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι μελλοντικές ευκαιρίες για την εκπομπή άνθρακα στις περιοχές άνθρακα;

– Η ενεργειακή υποδομή στη ΝΑΕ διαθέτει μεγάλη υλοποιημένη ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρέχει τώρα και θα συνεχίσει στο μέλλον να εξασφαλίζει βιώσιμη ενέργεια και οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της Νοτιοδυτικής Βουλγαρίας. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ανάγκη για επιτυχημένο ενεργειακό μετασχηματισμό και απορρόφηση άνθρακα ειδικά για τις περιοχές άνθρακα – Kyustendil και Pernik, οι οποίες εξ ορισμού παρέχουν μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας και της θερμότητας σε αυτό το μέρος της Βουλγαρίας, το οποίο ως γνωστόν ορίζεται ως το πιο οικονομικά ενεργό στην Χώρα.

Η πρόκληση, ωστόσο, δεν είναι πραγματικά μόνο ενεργητική. Γνωρίζουμε καλύτερα την ανάγκη να σχεδιάσουμε έναν επιτυχημένο κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό της ΝΑΕ, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χάσουν τη δουλειά τους πάνω από 3.000 άτομα που απασχολούνται αυτήν τη στιγμή, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση του ρυθμού βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης σε αυτήν την περιοχή. Αυτό, με τη σειρά του, θα μετατρέψει αμέσως τη Βουλγαρία σε μια χώρα που δεν έχει ανταποκριθεί στην αρχή “Κανείς δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί”, που καθιστά τις πολιτικές της ΕΕ χωρίς νόημα, τις οποίες υποστηρίζει και η Βουλγαρία!

Ακριβώς εξαιτίας αυτού του κοινωνικοοικονομικού κινδύνου, κατανοούμε ότι η ΝΑΕ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην οικονομική της ακεραιότητα. Όχι μόνο η Σόφια, και όχι μόνο η ενέργεια. Η περιοχή έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να γίνει ένα οικονομικό κέντρο χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα Βαλκάνια και έχουμε ήδη κάνει τα πρώτα βήματα για να οικοδομήσουμε συνεργασία σε αυτόν τον τομέα με τις περιοχές άνθρακα της Κοζάνης – Βόρεια Ελλάδα και Μπίτολα – Βόρεια Μακεδονία. Αυτές οι περιοχές άνθρακα βρίσκονται πολύ κοντά στο SEP, αλλά έχουν ήδη ένα σαφές σχέδιο για μετασχηματισμό, αναδιάρθρωση και αντικατάσταση της εξόρυξης άνθρακα, προς την οποία η Βουλγαρία είναι ακόμα ένα βήμα πίσω τους. Είναι εξαιρετικά θετικό να συνεργάζεσαι με συναδέλφους που έχουν την εμπιστοσύνη και το όραμα ότι η αλλαγή είναι καλό και ανοίγει νέους ορίζοντες.

– Ποιοι είναι οι ορίζοντες στη Νοτιοδυτική Περιφέρεια Άνθρακα και σε τι διαφέρει από την κατάσταση στη Στάρα Ζαγορά;

– Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Ο άνθρακας εξορύσσεται και καίγεται στο SEP για περισσότερο από έναν αιώνα και τα οικονομικά βιώσιμα κοιτάσματα έχουν ήδη εξαντληθεί. Ξεχωριστά, η περιοχή συνεργάζεται ενεργά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη δίκαιη μετάβαση της ενέργειας τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό μας δίνει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς βρισκόμαστε ήδη σε μια κατάσταση όπου αναζητούμε ενεργά ενεργειακές και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις.

Οι τρεις περιοχές άνθρακα, η Στάρα Ζαγόρα, το Κιουστεντίλ και το Πέρνικ, θα επωφεληθούν από περισσότερα από 2,4 δισεκατομμύρια BGN που τους δόθηκαν ειδικά από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν στον μετασχηματισμό των περιοχών εξόρυξης άνθρακα, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες, βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη αξία, που θα οδηγήσουν σε αύξηση του εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα. Κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να σημειώσω είναι ότι αυτά τα κεφάλαια θα πρέπει να οδηγήσουν σε αύξηση των τοπικών και εθνικών εσόδων, συμπεριλαμβανομένων. να οδηγήσει στην προσέλκυση επενδύσεων στο πλαίσιο του δεύτερου και τρίτου πυλώνα του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης, όπου υπάρχουν πέντε φορές περισσότερα κεφάλαια από αυτά που παρέχονται στο πλαίσιο του Ταμείου.

Πρέπει να τονίσω ότι για να συμβούν όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο κρατικό όραμα και πολιτικές που να εγγυώνται σε όλους τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις ότι ο μετασχηματισμός θα είναι θετικός και προγραμματισμένος εκ των προτέρων, ώστε να μην υπάρξουν οικονομικές, ενεργειακές και κοινωνικές αποτυχίες στη Βουλγαρία. Είμαι πεπεισμένος ότι κανείς δεν θέλει.

– Πείτε μας λίγα λόγια για τα 3 σενάρια ανάπτυξης της Νοτιοδυτικής Περιφέρειας Άνθρακα, τα οποία θα παρουσιάσετε στο συνέδριο που διοργανώνουμε από dir.bg;

– Θα σας απαντήσω πολύ σύντομα, γιατί για εμάς αυτό το διεθνές συνέδριο είναι το γεγονός της χρονιάς, γι ‘αυτό επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το όραμά μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Θα γνωρίσουμε τους επισκέπτες με την κατανόησή μας για το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί μια επιτυχημένη ενεργειακή και οικονομική μεταμόρφωση, αντίστοιχα ποιες είναι οι λύσεις και οι κίνδυνοι. Αυτό που θα παρουσιάσουμε ως όραμα είναι προς τρεις κατευθύνσεις:

  • Επιθυμητό σενάριο, Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία εργαζόμαστε πολύ ενεργά.
  • Ανεπιθύμητο σενάριο, αυτή είναι η κατάσταση στην οποία θα είμαστε αύριο αν δεν αλλάξουμε σήμερα.
  • Ανεπιθύμητο σενάριο, είναι η τελευταία επιλογή, η οποία είναι αρκετά ζοφερή και πιστέψτε με είναι καλύτερα να μην το λάβετε καν υπόψη, γιατί θα οδηγήσει σε οικονομικό, κοινωνικό, ενεργειακό και πολιτικό σπίτι, κάτι που θα έλεγα ότι είναι απαράδεκτο για ένα κράτος μέλος της ΕΕ για 15 χρόνια.

Διαφορετικά, για το “Brown to Green”, το φόρουμ θα μας επιτρέψει να παρουσιάσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα, καθώς πιστεύουμε ότι η Βουλγαρία μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί γρήγορα, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους και παραδείγματα, τα οποία βασίζονται στην Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους για την απαλλαγή από τον άνθρακα.

Τελευταία ερώτηση, η κυρία Lazarova, ως εκπρόσωπος επιχειρήσεων, πείτε μας τι συμβαίνει με τις τιμές των συμβατικών ενεργειακών πόρων και πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε με αυτόν τον τρόπο; Τι να κάνετε στη Βουλγαρία; Τι ερωτήσεις και οδηγίες για προβληματισμό θα κάνατε στους άλλους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, καθώς αυτό είναι ένα θέμα που μας συγκινεί και μας αφορά όλους;

Το πρώτο μέρος της ερώτησής σας είναι ερώτηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων και δεν υπάρχει απλή και ξεκάθαρη απάντηση. Αν πρέπει να συνοψίσω, η απάντησή μου θα ήταν ότι πρόκειται για μια κακή σύμπτωση που δεν αλλάζει τους αναπτυξιακούς στόχους και κατευθύνσεις ούτε του κόσμου ούτε της ΕΕ.

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε μερικά πράγματα: το κυριότερο είναι ότι οι επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα, χωρίς εξαίρεση, μειώθηκαν δραματικά τα τελευταία δέκα χρόνια παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις και η καινοτομία σε εναλλακτικές λύσεις ενέργειας έχουν ισχυρή ανάπτυξη και πολιτική και οικονομική υποστήριξη. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, ζούμε σε μια απρόβλεπτη οικονομική κατάσταση λόγω της πανδημίας του Kovid, αλλά και σε περιόδους κλιματικής κρίσης, βάσει της οποίας είμαστε μάρτυρες μιας επιβράδυνσης του Gulf Stream, η οποία αυτό το καλοκαίρι οδήγησε όχι μόνο σε πλημμύρες Γερμανία αλλά και στην έλλειψη ανέμου στη Βόρεια Ευρώπη, και από εκεί σε σημαντική μείωση της αιολικής ενέργειας από ΑΠΕ, από την οποία η τιμή στην Ευρώπη αυξήθηκε επίσης σημαντικά. Δηλαδή, ζούμε σε έναν πολύ δυναμικό κόσμο και είναι σαφές ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον πολύ καλύτερα και να πιστέψουμε στην επιστήμη και τα γεγονότα.

Όσον αφορά τις ερωτήσεις προς τους άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της ερώτησής σας, ναι έχω πολλές ερωτήσεις και θα τις μοιραστώ μαζί σας, αλλά θα τις αφήσω αναπάντητες από την πλευρά μου, ελπίζοντας ότι θα τις συζητήσουμε και στο συνέδριο.

Οι ερωτήσεις μου είναι γεωπολιτικές, αλλά όλοι εμείς στη Βουλγαρία πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μέρος της πιο σημαντικής πολιτικής και οικονομικής ένωσης στον πλανήτη και δεν πρέπει να υποτιμούμε ελαφρώς τη σημασία και το ρόλο μας στην αναζήτηση απαντήσεων μέσω διαλόγου για αυτά τα θέματα, επειδή μας απασχολεί πολύ.

  • Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα στην ΕΕ έως τώρα σε πολιτικό επίπεδο σχετικά με τις υψηλές τιμές του άνθρακα τα τελευταία 2 χρόνια, σύμφωνα με τις δυνατότητες ρύθμισης από την οδηγία για την εμπορία εκπομπών, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία μεταξύ εκπομπών και εμπόρων;
  • Αυτή τη στιγμή μειώνουμε την εξαγωγή και κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και επικεντρωνόμαστε σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, δηλ. ζούμε πραγματικά σε μια εποχή μεταμόρφωσης. Είναι δυνατόν να επιτευχθούν και τα δύο ταυτόχρονα;
  • Γιατί η ΕΕ δεν λαμβάνει υποστήριξη από τους εταίρους της σε παγκόσμιο επίπεδο προς την κατεύθυνση της ενεργειακής κρίσης και των υψηλών τιμών, καθώς το κόστος των ενεργειακών πόρων αυξάνεται παντού, όχι μόνο στην Ευρώπη;
  • Υπάρχει ανάγκη άντλησης κεφαλαίων για την κάλυψη του κόστους και του αυξανόμενου κινδύνου κρίσης χρέους, για την τεράστια βοήθεια που δαπάνησαν οι κυβερνήσεις τον τελευταίο ενάμιση χρόνο για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης;

Για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, το Dir.bg και το 3e -News διοργανώνουν ένα διεθνές φόρουμ “Πράσινη μετάβαση – προκλήσεις και λύσεις για τη Βουλγαρία”. Η πρώτη έκδοση θα πραγματοποιηθεί υβριδικά στις 15 Οκτωβρίου στο Inter Expo Center και στις: https://greentransition.bg

Το φόρουμ στοχεύει να φέρει κοντά Ευρωπαίους ηγέτες, βασικά πρόσωπα της βουλγαρικής πολιτικής και των επιχειρήσεων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κορυφαίους εμπειρογνώμονες, ΜΚΟ και ΜΜΕ σε ανοιχτή συνομιλία για τις λύσεις, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θα θέσει η πράσινη μετάβαση στη βουλγαρική οικονομία και πολίτες Το Είναι καιρός να ξεκινήσουμε αυτήν τη σημαντική δημόσια συζήτηση, έτσι ώστε η Πράσινη Μετάβαση να είναι δίκαιη, κατανοητή και επιτυχημένη για τη χώρα μας.

Μπορείτε να εγγραφείτε για μια ψηφιακή παρουσία ΕΔΩΤο


Elpida Mattou

"Εμπειρογνώμονας στα ταξίδια. Ειδικός στα ζόμπι. Θέλετε να αγαπάτε τον ιστό. Δημιουργός. Διαδικτυακός. Φανατικός της τηλεόρασης. Πεθαίνοντας του μπέικον."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *