Iliad Roaming UE: Το Giga αυξήθηκε και το επιπλέον όριο μειώθηκε λίγο πριν το 2022 – MondoMobileWeb.it | Τηλεφωνία | Προσφορές

Λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του Flash 150 με 9,99 ευρώ το μήνα, Ιλιάδα έχει προσαρμοστεί στις νέες αναμενόμενες αξίες για την κίνηση δεδομένων στην περιαγωγή της ΕΕ, αύξηση του μηνιαίου Giga και μείωση του επιπλέον κατωφλίου κόστους όπως απαιτεί ο κανονισμός Περιαγωγή σαν στο σπίτι.

Στον επίσημο ιστότοπό του, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημέρωσε μάλιστα σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2021 το Περίληψη Συμβολαίου και το σελίδες αφιερωμένες στην περιαγωγή στην ΕΕ για κάθε μεμονωμένη τιμολογιακή προσφορά (εκτός Iliad Flash 150), εισάγοντας εκ των προτέρων τις νέες δέσμες δεδομένων και το νέο ποσό επιπλέον κατωφλίου που προβλέπεται για το 2022.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η ισχύς του ισχύοντος κανονισμού της Ε.Ε. 531/2012, που τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιουνίου 2017, προβλέπει προθεσμία 30 Ιουνίου 2022 υπόκεινται σε αλλαγές.

Τι αλλάζει τώρα στην Περιαγωγή ΕΕ

Όσον αφορά τη δέσμη κίνησης δεδομένων, με την έλευση του νέου έτους (αλλά ήδη με την Iliad) το Giga που αναμένεται κάθε μήνα θα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο που αντικαθιστά τον τρέχοντα: Όγκος GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 2,5] x 2.

Οπως και πριν, εάν ο όγκος δεδομένων που προκύπτει από τον τύπο είναι μεγαλύτερος στην κυκλοφορία δεδομένων που προβλέπεται από την προσφορά του, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρο το πακέτο αναμενόμενης κίνησης δεδομένων.

Διαφορετικά, ο τύπος θα επιστρέψει μια ποσότητα κίνησης δεδομένων που οι χειριστές μπορούν να σέβονται, το οποίο όμως σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως και με την Ιλιάδα, είναι μεγαλύτερο από το κανονικό.

Σε όλες τις περιπτώσεις, εάν ο πελάτης υπερβεί το όριο που έχει τεθεί στην Περιαγωγή ΕΕ, όπως συνέβαινε και παλαιότερα εφαρμόζεται το επιπλέον κόστος κατωφλίου ανά Megabyte, το οποίο είναι τώρα κάτω στο 0,305 λεπτά του ευρώ αντί 0,366 λεπτών του ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο τιμών με περισσότερα Giga στην Περιαγωγή

Επί του παρόντος, οι προσφορές Iliad που μπορούν να ενεργοποιηθούν από νέοι πελάτες Είναι οι εξής:

  • Iliad Giga Flash 150 (εδώ είναι ο άμεσος σύνδεσμος) συντάσσεται κάθε μήνα από απεριόριστα λεπτά σε όλους τους εθνικούς αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Απεριόριστα SMS σε όλους τους εθνικούς αριθμούς e 150 γιγα κυκλοφορίας δεδομένων έως 5G με κόστος 9,99 ευρώ το μήνα.
  • Ιλιάδα Γίγα 80 (εδώ είναι ο άμεσος σύνδεσμος) με μια μηνιαία δέσμη απεριόριστα λεπτά σε όλους τους αριθμούς εθνικών δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Απεριόριστα SMS σε όλους τους εθνικούς αριθμούς e 80 Giga της κίνησης δεδομένων στην τιμή του 7,99 ευρώ το μήνα.
  • Ιλιάδα Γίγα 40 (εδώ είναι ο άμεσος σύνδεσμος) συντάσσεται κάθε μήνα από απεριόριστα λεπτά σε όλους τους αριθμούς σταθερού και εθνικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, Απεριόριστα SMS σε όλους τους εθνικούς αριθμούς e 40 Γίγα της διακίνησης δεδομένων με κόστος 6,99 ευρώ το μήνα.
  • Ιλιάδα εσύ (εδώ είναι ο άμεσος σύνδεσμος) με μια μηνιαία δέσμη απεριόριστα λεπτά σε όλους τους αριθμούς εθνικών δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Απεριόριστα SMS σε όλους τους εθνικούς αριθμούς e 40 MB της κίνησης δεδομένων στην τιμή του 4,99 ευρώ το μήνα.

Με την άφιξη του Flash 150, το προηγούμενο Το Giga 120 δεν είναι πλέον διαθέσιμο για νέους πελάτες, αλλά συνεχίζει να είναι ενεργοποιημένη από ήδη πελάτες που αποφασίζουν να αλλάξουν την προσφορά μέσω του λεγόμενου “Προσωπικός Χώρος», Παρουσιάστε στον επίσημο ιστότοπο του χειριστή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Iliad, ενημερωμένη εκ των προτέρων με τις νέες τιμές, στην Περιαγωγή ΕΕ αναμένονται τώρα 5 Giga το μήνα με το Iliad Giga 40, 6 Giga το μήνα με το Iliad Giga 80, 7 Giga το μήνα με το Iliad Giga 120 και 7 Giga το μήνα με το Iliad Flash 150.

Είναι δίκαιο να το επισημάνουμε Iliad Flash 150 είχε ήδη προσαρμοστεί εκ των προτέρων την ίδια ημέρα με την εμπορική κυκλοφορία της προσφοράς, γι’ αυτό το έγγραφο δεν έχει ενημερωθεί. Η πρώτη προσφορά της Iliad στα 5,99 ευρώ το μήνα, που δεν κυκλοφορεί πλέον στην αγορά, είχε ήδη προσαρμοστεί εκ των προτέρων σε 4 Giga το μήνα.

Από την άλλη, όσον αφορά Ιλιάδα εσύ, σε αυτή την περίπτωση για την Περιαγωγή ΕΕ παρέχονται σε κάθε περίπτωση 40 Mega, δηλαδή ολόκληρο το πακέτο δεδομένων που προσφέρεται στην Ιταλία.

Η Iliad διευκρίνισε ότι ισχύουν και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για Περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Αρχικά έξοδα και περισσότερες λεπτομέρειες

Με όλες τις προσφορές που προτείνει ο χειριστής, το κόστος ενεργοποίησης είναι ίσο με 9,99 ευρώ (με την τιμή μιας νέας SIM περιλαμβάνεται), αλλά πρέπει να προστεθεί στο πρώτη μηνιαία χρέωση εκ των προτέρων.

Η πληρωμή του τέλους ενεργοποίησης μπορεί να γίνει με πιστωτική κάρτα των κυκλωμάτων Visa και Mastercard ή μέσω προπληρωμένη κάρτα (PostePay, Bancomat κ.λπ.). Επίσης, με το νέο Flash 150 είναι επίσης δυνατή η πληρωμή με μετρητά μέσω του Σημείο Ιλιάδας αυτοί Iliad Express.

Κάθε προσφορά περιλαμβάνει χωρίς επιπλέον κόστος i βοηθητικές υπηρεσίες Φωνητικό ταχυδρομείο (στον αριθμό 401), Κάλεσέ με πίσω (εάν ο τηλεφωνητής είναι ενεργός), Hotspot, Υπολειπόμενος Πιστωτικός Έλεγχος (αριθμός χωρίς χρέωση 400), Οπτικός αυτόματος τηλεφωνητής, Εμφάνιση αριθμού καλούντος, Αναμονή κλήσης (εάν ο αριθμός είναι απασχολημένος), Έλεγχος κατανάλωσης, Αποκλεισμός κρυφών αριθμών, Γρήγορες κλήσεις, Φίλτρο κλήσεων και SMS μι προώθηση σε τηλεφωνητή στο εξωτερικό. Είμαι αντίθετα εξαιρούνται SMS και premium υπηρεσίες.

Εάν ο πελάτης εξαντληθεί από ολόκληρο το πακέτο δεδομένων που διατίθεται κάθε μήνα, Η περιήγηση στο Διαδίκτυο αποκλείεται αυτόματα.

Μέσω της επιλογής “Κατάργηση αποκλεισμού σύνδεσης δεδομένων μέσω της κίνησης που περιλαμβάνεται στο πακέτο”ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πλοήγηση σε βάση πληρωμής σύμφωνα με τους όρους του τιμολογιακού σχεδίου Iliad, που μπαίνει σε εφαρμογή ακόμη και στην περίπτωση του ανεπαρκής πίστωση για ανανέωση.

Αναλυτικά, το βασικό τιμολόγιο προβλέπει κόστος 28 λεπτών του ευρώ ανά λεπτό σε αριθμούς σταθερών και κινητών δικτύων, 28 λεπτά του ευρώ για κάθε αποστολή SMS και 90 λεπτά του ευρώ για κάθε 100 MB internet.

iliad Express SIMBOX Corner

Διεθνή πρακτικά και προηγούμενες προσφορές

Με Giga 40, Giga 80 και Flash 150, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν απεριόριστα λεπτά προς σταθερούς αριθμούς δικτύου στους παρακάτω προορισμούς: Αζόρες, Γερμανία, Ανδόρα, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Βουλγαρία, Κίνα, Κύπρος, Νότια Κορέα, Κροατία, Δανία, Ισπανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Γουαδελούπη, Γκουάμ, Γκέρνσεϊ, Γουιάνα, Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία , Isle of Man, αρχιπέλαγος των Καναρίων, Ινδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισραήλ, Τζέρσεϊ, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαδέρα, Μάλτα, Μαρτινίκα, Μαγιότ, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Πουέρτο Ρίκο, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρεϋνιόν, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Άγιος Μαρίνος, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία και Ταϊβάν.

Επιπλέον, με τις ίδιες προσφορές είναι δυνατή η πραγματοποίηση απεριόριστων κλήσεων και προς αριθμοί σταθερού και κινητού στον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Σχετικά με τις προσφορές δεν είναι πλέον ενεργοποιημένο, στην ΕΕ Περιαγωγή όσοι με κόστος 9,99 ευρώ το μήνα παρέχουν πάντα 7 Giga το μήνα, συμπεριλαμβάνονται αυτά με τιμή 7,99 ευρώ το μήνα 6 Giga το μήνα, ενώ αυτά στα 5,99 ευρώ το μήνα προσφέρουν 4 Giga το μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, τις χώρες στις οποίες είναι δυνατό να σερφάρετε σε περιαγωγή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό της Ε.Ε εξακολουθούν να είναι τα ακόλουθα: Γερμανία, Γαλλικές Αντίλλες, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Δανία, Ισπανία, Εσθονία, Γαλλία, Φινλανδία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Γαλλική Γουιάνα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαγιότ , Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρεϋνιόν, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο (έως 31 Δεκεμβρίου 2022), Saint-Pierre and Miquelon, Σλοβακία, Σλοβενία ​​και Σουηδία.

Θέλετε να λαμβάνετε νέα και χρήσιμες συμβουλές σε πραγματικό χρόνο για τον κόσμο της τηλεφωνίας; Εγγραφείτε στο κανάλι mondomobileweb του Telegram δωρεάν.

ακολουθηστε MondoMobileWeb του ειδήσεις Google, Facebook, Κελάδημα μι Ίνσταγκραμ. Μοιραστείτε τις απόψεις ή τις εμπειρίες σας στα σχόλια.

Evgenia Galanoti

"Επιχειρηματίας. Φοιτητής. Μελετητής τροφίμων. Σκληρός λάτρης του ιστού. Επικοινωνητής. Φιλικός ποπ πολιτισμός. Ασχολείται με τον καφέ."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *