184 υποτροφίες κινητικότητας για φοιτητές πανεπιστημίου, παρουσιάζουμε την κλήση SEND – Younipa

Το SEND Call είναι διαθέσιμο 184 σακούλες της κινητικότητας για τη διεξαγωγή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες προορίζονται για φοιτητές πανεπιστημίου και ενεργοποιούνται εντός του Πρόγραμμα Erasmus+.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι 3 Απριλίου 2023. Εδώ είναι όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για τη νέα πρόσκληση SEND και πώς να συμμετάσχετε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Η SEND, μια υπηρεσία για την εργασία και την κοινωνική καινοτομία με έδρα το Παλέρμο, δημοσίευσε τη νέα πρόσκληση για την παροχή υποτροφιών κινητικότητας που θα διατεθούν σε φοιτητές ιταλικών πανεπιστημίων. Η πρωτοβουλία, που προωθείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Πανεπιστήμια για την Καινοτομία», στοχεύει στη διενέργεια πρακτικής άσκησης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι διαθέσιμοι πόροι διατίθενται στην Κοινοπραξία SEND Mobility από την Εθνική Υπηρεσία INDIRE και, για το έτος 2022-2023, χρηματοδοτούνται 184 επιχορηγήσεις κινητικότητας. Σκοπός της προκήρυξης επιλογής είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη εγκάρσιων επαγγελματικών δεξιοτήτων που αποδίδονται στο τομείς της Κοινωνικής, Τεχνολογικής και Οικονομικής Καινοτομίας.

Πολλά περιλαμβάνονται σε αυτούς τους τομείς επαγγελματισμό και πειθαρχίαμεταξύ των οποίων αναφέρουμε, ως μη εξαντλητικό παράδειγμα: ενεργειακούς διαχειριστές, μηχανικούς και αρχιτέκτονες ειδικευμένους στα πράσινα κτίρια, επιστήμονες υπολογιστών και προγραμματιστές ειδικευμένους στη ρομποτική, ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη και ασφάλεια πληροφοριών, διαχειριστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαχειριστές έργων, ερευνητές και ειδικούς στην πράσινη οικονομία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ανακοίνωση ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ

Οι επιχορηγήσεις κινητικότητας που προσφέρονται από την πρόσκληση SEND είναι προσβάσιμες όλοι οι εγγεγραμμένοι μαθητές σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχοντας στο έργοσυγκεκριμένα: Πανεπιστήμιο του Κάλιαρι, Κατάνια, Enna (KORE), Φεράρα, Νάπολη (Federico II), Πάντοβα, Παλέρμο, Πάρμα, Ρώμη (Tor Vergata) και Πολυτεχνείο του Marche, Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας και Πανεπιστήμιο του Μπάρι Aldo Moro .

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι φοιτητές που σκοπεύουν να διαγωνιστούν για την απονομή υποτροφιών μπορούν να εγγραφούν στον 1ο, 2ο ή 3ο κύκλο σπουδών τριετούς, μεταπτυχιακού, μονού κύκλου μεταπτυχιακού τίτλου, ερευνητικού διδακτορικού, πρώτου και πρώτου πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού δεύτερου επιπέδου, του οποιοδήποτε έτος μαθημάτων και τομέα σπουδών.

Για όλους τους αιτούντες, i ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες:

 • να εγγράφονται τακτικά στο ακαδημαϊκό έτος 2022/2023·
 • δεν έχουν χρησιμοποιήσει μέγιστο συνολικό αριθμό 10 μηνών Erasmus Plus από τους 12 διαθέσιμους σε κάθε φοιτητή για κάθε κύκλο σπουδών (για φοιτητές σε μαθήματα μονού κύκλου σπουδών, ο αριθμός των προηγούμενων μηνών Erasmus Plus δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τους 22 μήνες από τα 24 διαθέσιμα).
 • να μην επωφελούνται από άλλες επιχορηγήσεις που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα·
 • να μην διαμένουν και/ή να σπουδάζουν στη χώρα όπου θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση·
 • να έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον στο επίπεδο Β1 (ή Β2 για φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πάρμα)·
 • εάν σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε την πρακτική άσκηση μετά την απόκτηση του τίτλου (πτυχίο/μάστερ/διδακτορικό), θα μπορείτε να επωφεληθείτε από την υποτροφία υπό την προϋπόθεση ότι: κατά το χρόνο υποβολής της αίτησηςο τίτλος δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Η κλήση SEND υποδεικνύει επίσης κριτήρια για προτεραιότητα και αποκλεισμός που θα εφαρμοστούν στις αιτήσεις που παραλήφθηκαν αλλά και οποιεσδήποτε εξαιρέσεις τοποθετείται από κάθε Πανεπιστήμιο για τη ρύθμιση της δυνατότητας πρόσβασης στο διαγωνισμό. Για να τα γνωρίσετε λεπτομερώς, σας παραπέμπουμε σε μια προσεκτική ανάγνωση της πλήρους ανακοίνωσης, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο τέλος αυτού του άρθρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει μέσω της αξιολόγησης των παρακάτω δείκτες:

 • εκπαιδευτική ή επαγγελματική διαδρομή συνεπής με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τον επαγγελματικό τομέα του έργου·
 • αποδεδειγμένη γνώση και γνώση της ξένης γλώσσας·
 • προηγούμενες εμπειρίες στο εξωτερικό (εθελοντισμός, σπουδές ή πρακτική άσκηση).
 • κίνητρο για την πραγματοποίηση περιόδου πρακτικής άσκησης ή κατάρτισης στο εξωτερικό στον τομέα της Κοινωνικής, Τεχνολογικής, Οικονομικής Καινοτομίας.

ΧΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Οι συμμετέχοντες μπορούν να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητά τους κινητικότητας Erasmus+ μόνο σε μία από τις Χώρες του Προγράμματος. Αυτά είναι:

 • κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ιρλανδία, Τσεχική Δημοκρατία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Λετονία, Σλοβακία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Εσθονία, Μάλτα, Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Γαλλία, Πολωνία , Γερμανία, Πορτογαλία;
 • Χώρες εκτός ΕΕ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναλυτικά, το οργανώσεις υποδοχής Μπορεί να είναι:

 • κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η νεολαία (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • κοινωνικό κόμμα ή άλλος εκπρόσωπος του κόσμου της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των παραγγελιών τεχνιτών ή επαγγελματιών και των συνδικαλιστικών ενώσεων·
 • ερευνητικό ίδρυμα ή ίδρυμα·
 • ένα σχολείο/κολέγιο/εκπαιδευτικό κέντρο (σε οποιοδήποτε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·
 • μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση ή ΜΚΟ·
 • ένα όργανο για επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και υπηρεσίες πληροφόρησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η κινητικότητα ξεκινά από 30 Μαΐου 2023 και πρέπει να λήξει το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2023. Οι περίοδοι της διάρκειας των ελάχιστο 2 και μέγιστο 3 μήνεςμε δυνατότητα αίτησης μεγαλύτερης περιόδου κινητικότητας, σύμφωνα με την προκήρυξη και τους κανονισμούς του προγράμματος Erasmus+.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ERASMUS+

Η υποτροφία κινητικότητας SEND προσφέρει στους φοιτητές συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού και διαμονής κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Αναλυτικά, προβλέπει τα ακόλουθα ποσά, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα προορισμού:

 • 350 ευρώ το μήνα για πρακτική άσκηση στις χώρες της Ομάδα 1 (υψηλό κόστος ζωής): Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία.
 • 300 ευρώ το μήνα για πρακτική άσκηση στις χώρες της Ομάδα 2 (μέσο κόστος ζωής): Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία.
 • 250 ευρώ το μήνα για πρακτική άσκηση στις χώρες της Ομάδα 3 (χαμηλό κόστος διαβίωσης): Βουλγαρία, Κροατία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Τουρκία, Ουγγαρία.

Θα καταβληθεί επίσης συμπληρωματική εισφορά ίση με 150 ευρώ ανά μήνα για όλες τις περιόδους πρακτικής άσκησης και ένταξη σε περίπτωση οικονομικής κατάστασης μειονεκτούν ίσο με περισσότερο 250 ευρώ Μηνιαίο.

Κατόπιν αιτήματος του συμμετέχοντος, στα ποσά αυτά μπορεί να προστεθεί συνεισφορά 50 ευρώ πράσινο ταξίδι (μετακινήσεις από τη χώρα διαμονής στη χώρα προορισμού με χρήση βιώσιμων μέσων μεταφοράς όπως τρένο, λεωφορείο, κοινόχρηστο αυτοκίνητο κ.λπ.).

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Το SEND είναι ένας σύλλογος κοινωνικής προώθησης με έδρα τη Σικελία, στο Παλέρμο. Λειτουργεί ως φορέας απασχόλησης και κοινωνικής καινοτομίας, προωθώντας πρακτικές αλλαγής που βασίζονται στη συλλογική δράση. Ειδικότερα, αναπτύσσει δράσεις κοινοτικής ευημερίας με στόχο την πραγματοποίηση του δικαιώματος στο εισόδημα, την εκπαίδευση και την αξιοπρεπή και ασφαλή εργασία. Ο οργανισμός είναι διαπιστευμένος για την παροχή υπηρεσιών απασχόλησης και εργασίας από την Περιφέρεια Σικελίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΤΕ

Οι αιτήσεις για υποτροφίες φοιτητικής κινητικότητας πρέπει να υποβάλλονται με εγγραφή στο SEND Mobility Platform και συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα ηλεκτρονική φόρμα υπάρχει στη σελίδα.

Κατά τη φάση της αίτησης θα πρέπει να επισυναφθούν διάφορα έγγραφα, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην ανακοίνωση ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Στο ίδιο θα είναι επίσης δυνατό να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες διαδικασίες για τον προσδιορισμό του οργανισμού υποδοχής στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 3 Απριλίου 2023 (12:00)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όσοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα Erasmus+ για τη λήψη υποτροφιών κινητικότητας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Pdf 676Kb) που διέπει την πρωτοβουλία.

Όλες οι επόμενες πληροφορίες σχετικά με τα έργα κινητικότητας SEND του προγράμματος Erasmus+ θα κοινοποιηθούν στις δικτυακός τόπος του συλλόγου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ

Για να γνωρίσετε το άλλες ευκαιρίες των υποτροφιών, επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας. Επιπλέον, για να είστε ενημερωμένοι και να λαμβάνετε τα νέα εκ των προτέρων, μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν Κανάλι Telegram.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Evgenia Galanoti

"Επιχειρηματίας. Φοιτητής. Μελετητής τροφίμων. Σκληρός λάτρης του ιστού. Επικοινωνητής. Φιλικός ποπ πολιτισμός. Ασχολείται με τον καφέ."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *