НСИ: Средната брутна месечна εργασία заплата за януари 2021 г. е 1 454 лв.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. е 1 454 lv., για Φεβρουαρίου – 1 431 lv., и για Μαρτίου – 1 500 lv. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε άλλες πληροφορίες για το NSI.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 462 lv. и нараства спрямо четвъртото тримесечие το 2020 г. με 1,7%. Οικονοµικές διακρίσεις, που είναι εγγεγραµµένες για άτοµα, µπορεί να είναι “Dobiвна promishlenost” – με 10,2%, “Διαχείριση πληροφοριών και δημιουργημένων προϊόντων; . Το σημαντικότερο κόστος για τις πληρωμές είναι εγγεγραμμένο στις οικονομικές δεξιότητες “Hoteliership and Restaurant” – με 8,9%, “Operations with indvisimi имоти” – με 8,4%, και στο “Kultura, Sport and Trainition” – με 8,0%.
През първото тримесечие на 2021 г. μεσαία εργάσιμη εργασία πληρωμής με 11,0% άνοδος τριμήνου το 2020, όπως най-голямо e увеличението в икономическите дейности “Хуманно здравеопазване и социјална работа” – με 27,1%, “Διαχείριση διαχείρισης” – με 18,5%, και “Διοικητική προμήθεια” – με 17,1%. Ξενοδοχείο και εστιατόριο” – με 2,7%.

Икономическите дейности со най-високо μέσοмесечно трудово възнаграждение на работниците по трудово и служебно правоотношение преку първото тримесечие на 2021 г. μπορεί:

  • “Създаване и разпространение на информация и творчески производи; далеко-съобщения” – 3 613 лева;
  • “Финансови и застрахователни дейности” – 2 188 лева;
  • “Добивна промишленост” – 2 108 лева.
    Снимка 530807


Най-нископлатените са билеи наетите лица в икономиче дейности:

  • “Хотелиерство и ресторантьорство” – 717 лева;
  • “Други дейности” – 961 лева;
  • “Селско, горско и рибно стопанство” – 984 лева.

Спрямо същия περίοδος πριν από την έναρξη της χρονιάς μέση μέση εργασία πληρωμής μέσω πървото тримесечие на 2021 г. στον ιδιωτικό τομέα των επιχειρήσεων με 17,2%, σε ένα τμήμα – με 8,8%.

С 34,4 χιλ., ή με 1,5%, σπρямо края декември 2020 г. се увеличавал броя на работещите. Το ποσό είναι 2,26 εκατομμύριο.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите има во οικονομικές δεξιότητες “Διαχείριση πληροφοριών και δημιουργούμενων προϊόντων; далекосъобщения” – με 6,0%, “Σέλσκο, γκόρσκ και εστιατόριο στο σπίτι” – με 5,2%, και “4%” και “4%”. . Най-голямо попустие на наетите лица по трудово и службено правоотношение е εγγεγραμμένο во дейностите “Добивна промишленост – σ 6,0%и “Administrative and spamagatelni deynosti” – με 2,2%.

В структа на наетите по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и службено правоотношение в дейности “Преработваща промишленост” и “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – σημείωσε 21,2 και 17,0%.

Στις αρχές Μαρτίου 2021. в сравнение со края на Μαρτίου 2020 г. наетите лица по трудово и службено правоотношение намаляват с 0,8 хиляди. Най-голямо попустие на наетите се наблюдава в икономическите дейности “Преработваща промишленост” – със 7.5 хил., “Търговия; ανακατασκευή των αυτοκινήτων και мотоциклети” – со 5.6 хил., и “Администрални мобилности” – със 7.5 хил. най-голямо увеличение – во “Хуманно здравеопазване и κοινωνική εργασία” – με 8.4 χιλ., και “Създаване и разпространение на πληροφορίες и творчески производи; далекосъобщения” – με 7.1 έλια. Κατά το ποσοστό των απαραίτητων ικανοτήτων είναι σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική δυσκολία “Dobivnaya promishlenost” – με 8,3%, “Operations со ακίνητα περιουσιακά στοιχεία” – συνολικά 7,6%, και σε “Administrative and spmagatile deigolies” – σε 4,4% Εγγεγραμμένος σε “Διαχείριση πληροφοριών και δημιουργούμενων προϊόντων; πληροφορία” – με 7,0%, και στο “Humanno υγιεινή και κοινωνική εργασία” – με 5,6%.

Pinelope Sallaki

"Τζάνκι του Διαδικτύου. Κύριος της μπύρας. Επαγγελματίας ζόμπι. Εξερευνητής. Αφοσιωμένος υπέρμαχος του καφέ. Μελετητής του Διαδικτύου."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.