Нов скандал! БФС получи обвинение за изнудване, намесена е и прокуратурата – БГ футбол

Μετάφραση σε…

Президентът на женския ФК Олимпия Шумен Панайотис Папас сигнализира Ντάρικ ραδιόφωνο και dsportче е бил изнудван от БФС, след кo тo кoι άνoλoυσε ясно, тo дe сред кoлoвете подписали декларaцията, с кoято се иска кoнгресът на 18 Μαρτίου дo бъде изборен.

Футболната централа подава сигнал до прокуратурата во Шумен за проверка за наличието на „свързани лица“ во управление на клуба. В същото време служителят на БФС Деница Крумова се обажда на Папас со искане да бъде оттеглено пълномощето към άδεια, службено службено лице на Димитър Бербатов и го заплашва, че ще му създаде на προβλήματα (отне). Ако пълномощното обаче бъде оттеглено, то и сигналът към прокуратурата ще бъде спрян.

Το BFS υποβάλλει για την ενημέρωση ενός μηνύματος, το οποίο είναι βασισμένο στην αναφορά στα φάρμακα από τον Αύγουστο του 2021, αλλά θα επανακαθοριστεί η δημοσίευση ή η μη επαναληπτική.

Кой е Панайотис Папас;

Той е във футбола από πάνω από 30 χρόνια. Παίχτηκε στην Ελλάδα, στο σχολείο στη ΝΣΑ, και στο σχολείο. Πριν από το 2007, το έτος 2007 με την παραγωγή των γυναικών του ποδοσφαίρου της ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΟΦΙΑ, το οποίο τοποθετεί τρεις φορές το βραβείο και τον φέροντα φέροντα τη Βουλγαρία. Από το 2017, το έτος 2009 είναι μέλος του BFS. Από το 2010-ta clubъt είναι εγγεγραμμένος στη Υπηρεσία της αθλητισμού. Πριν από το 2017, μόνο για την εγγραφή σας από τη Sofiya in Shumen. През този период Албена Тодорова е член на УС на клуба, а Панайотис Папас е προϊστάμενος του УС. „Εγγραφή εγγράφηκε на клубови и вписането на министерот минава преку БФС“, казва Папас.

Случаят!

Στις 20 Ιανουαρίου 2022, BFS στο πρόσωπο του Борислав Попов, καθώς και στο όνομα του διευθυντή, στο εσωτερικό του μήνυμα στο εσωτερικό- Шумен и прокуратурата, искайки проверка за наличието на свързани лица во управлението на клуба, αθλήματα που είναι για νόμιμα και σωματικά. Παρακολουθήστε το άρθρο στη σελίδα από τις 28.08.2021, στο ποιος είναι ο κατάλογος, ο οποίος είναι ο λόγος για τον αγώνα, ο οποίος είναι και ο χρήστης του χρήστη. Също така се цитира и информация от зоналния съвет на БФС в Шумен.

Панайотис Папас твърди, че има църковен γάμο με Αλμπένα Τοδώροβα στην Ελλάδα, που δεν αναγνωρίζεται στη Βουλγαρία, θα μπορούσε να γίνει μόνος των πολιτών των γυναικών, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Παπάς, няма.

Αυτός ο τύπος, αν δεν είναι λίγος καιρός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του BFS και θα πρέπει να είναι ένας από τους υπαλλήλους του BFS. към прокуратурата. Εκτός από τα προβλήματα, εάν δεν το έκανε, ще му създаде προβλήματα и ще έκανε έτσι, че да бъде отнет άδειαнза на клуба. Няколко пъти в разговор е цитиран Борислав Попов.

Интересен е фактът, че сигналът към прокуратурата и цитираните разговори идват броени дни, καθώς έχει εισαχθεί υποψήφια στη BFS για την επιλογή της 18ης Μαρτίου και από την άλλη, καθώς η ΦΚ Ολυμπιακή είναι μεσαία ομάδα, που μπορεί να υπογράψει.

Според Панайтоис Папас ситуацията в управата на клуба не е променяна от самото му създаване.

Άλλο ενδιαφέρον γεγονός είναι, εάν ο σύλλογος δεν είναι υπογεγραμμένος στη δήλωση για την αποφυγή του συνεδρίου μετά τον Οκτώβριο και την τελευταία στιγμή, δεν υπάρχουν προβλήματα από την υποδομή, ανεπιφύλακτα, την ειδησεογραφία στην ιστοσελίδα των μαθητών, για τον οποίο είναι μια απλή ειδοποίηση, από τον Αύγουστο του 2021 έτους.

Разказът на Панайотис Папас

„Ви петък ми се обади инспектор от районно управление на МРВ в Шумен, че е образувана писка, защото г-н Борислав Попов е подал сигнал или жалба за извършване на престъпление от общ характер. Престъпление реално няма, щешеше да е комично, αν δεν ήταν τραγικά, που λέγεται με το ποιος είναι ο BFS σε μια στιγμή. Δεν χρειάζεται να κάνετε μια άλλη εργασία, και δεν πρέπει να κάνετε χρήση μέσω φεϊσμπουκ ή μέσω Διαδικτύου. Τελευταία εγγραφή στη νέα εγγραφή στο MS στις 5.07.2021. Έγγραφα που υποβλήθηκαν προσωπικά на г-жа Деница Крумова и тя προσωπικά ги γράψατε στο г-н Попов. Казаха, че са ок. Μετά από δύο ημέρες Υπηρεσίες για την άντληση ελέγχων των εγγράφων και ни вписаха. Συμβουλευτείτε το συνέδριο στις 12.10. Пак преди конгреса се проверяват всички документи“, казва Папас.

„След конгреса видях, четвриот μήνα και μισό δεν γράφτηκε Борислав Михайлов како πρόεδρος και Изпълкома многократно зададох въпроса какво се случва. Ние сме редовен член на БФС, а БФС е συνεταιρισμός, πουто нито е губерня на г-н Михалов, нито на г-н Попов. Οστάναχα χωρίς απάντηση. Тогава ми изпратиха кларацията од ομάδα на г-н Бербатов и я подписах. Μόνο να βάλετε, че 11 από 17 шуменски клуба са я подписали тази декларация. Για την προηγούμενη συνεδρίαση στις 12.10, δεν υπάρχει καμία δήλωση, αλλά δεν είναι κάτι τέτοιο.

“Σέγκα, στη βάση της δήλωσης για την εκλογή του συνεδρίου, μετά από την εισαγωγή των εγγράφων στο BFS, καθώς και για τη λήψη των δεδομένων με την παροχή του σήματος στην προκήρυξη. G-n Pop είναι κάτι που δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο facebook και προσφέρει μια φωτογραφία. Εμείς με γ-жа Тодорова έχουμε έναν γάμο στην Ελλάδα από το 2011, που δεν αναγνωρίζεται στη Βουλγαρία. В България се признава само граѓански γάμο. Технологијата е само снимка, т.е. Явих се в понеделник при инспекторката и му показах семейния кодекс и му показах всички έγγραφα в това число и пис от ГРАО со отказ за признаване на църковния брак. Това означава, че всушност не сме во брак и нямаме задължения. Всеки може να κάνει справка в ГРАО и да δει, че и двамата се водим несейни“, допълва той.Албена Тодорова

„Тук започва истинската развръзка. И прокурорката, и инспекторката ме попитаха защо БФС са пуснали такъв сигнал. Аз им казах, че како претседател на клуба подписах декларацията за изборен конгрес. Казах им, че во петък сутринта около 10 ώρες ми се обади г-жа Деница Крумова и ξεκίνησε για να με γράψει „Изтегли пълномощното, кое што дал на кантората, ποιος προτείνει Μπερμπάτοβ, иначе ще έχει προβλήματα». Това се случи пред двама свидетели, тъй като я пуснах на високоговорител. Втори път ми звъня и пак каза, че ще имам προβλήματα. Каза: „Аз се занимавам со тези έγγραφα, открихме нередности, ако не оттеглиш това пълномощно аз ще направя така, че клубът ще има лиценза“. Попитах я коя е тя, че ще го направи и тогава отново ми спомена όνομα на Борислав Попов. Казах и, че ме изнудват. Подават фалшив сигнал во прокуратурата, за да се извести пълномощното към Бербатов. Попитах я дали някъде в пълномощното вижда να γράψω, че подкрепям Бербатов или някой друг. Чисто изнудване. Третото обаждане от Деница Крумова каза: „Бях при г-н Попов и мнение е, че ако изтеглиш пълномощното, испратиш писмо към Бербатов, тогава ни е ще изтеглим сигнала към шуменската прокуратура“, заяве.

Пред Дарик ραδιόφωνο και dsport Панайотис Папас изрази притеснение, че и други клубови можаат да минат по този път. „Тук при мен случаят е ясен. Υποβάλετε, αν δεν χρειάζεται να κάνετε διόρθωση με όλους τους συλλόγους, οι οποίοι μπορούν να υπογράψουν την αποκήρυξη και σύμφωνα με το μεν BFS δεν προσφέρεται για τον Pop και τον g-ja Krumova να търсят със Фейсбук“, δηλώνει στους Ολυμπιακούς.

Той разкри, че обмисля възможността да подаде жалба срещу Борислав Попов. „Според нас г-н Попов направил набеждаване. Αποκλείεται να περάσετε από τα άτομα που πέθαναν στο σώμα, το οποίο είναι σειριακό από τα κλεφτά και τα επιχειρήματα, για το οποίο τα άτομα που αντιμετωπίζουν τα άτομα. Сега обсъждаме възможността да подам жалба срещу него“, заявява Папас.

Интервюто μπορεί να δει το αρχείο прикачения по-горе

Απάντηση στο BFS!

Дарик радио и dsport пуснаха επισήμως επιστολή προς BFS, още πριν από τη δημοσίευση του материјал на искане за становище по обвинениета. Од футболната централа потвърдиха сигнала към прокуратурата за извършване на проверка за наличието на свързани лица во управа на ФК Олимпия. Цитира се и нормативната уредба, που не позволява съпрузи да участи в управление на дружества към αθλητριών ομοσπονδιών. Интересното е, че в становището от БФС цитират Агенцията по вписванията, където в управление на клуба са записани лицата Панайотис Христос Папас, Албена Иванов Тодорова и Хасан Мустафов Хасанов.

„От представени данни от областното ръководство на БФС в Шумен – http://www.zashumen.bg από 28.08.2021 г. – дописката „Олимпия Шумен иска да стартира со победа“ се установи, че старши треньор на клуба е Албена Тодорова Папас. Съвпадението във фамилните имена – на Панайотис Папас со Албена Тодорова Папас, έδωσε βάσηние да се поиска проверка, за да се установи връзката меѓу δύο άτομα. Υπεύθυνη για τη διαχείριση είναι η Υπηρεσία Εκδόσεων Това е необходимо, за да се установи дали е допуснато или извършено нарушение на чл. 15 από ZFVS. При наличие на свързани лица во управителния орган на клуб, същият не може да бъде член на спортна федерация – чл. 15 ЗФВС. BFS όλα αυτά δεν είναι ενημερωμένα για το αποτέλεσμα της επιθεώρησης“, се казва во становиште на BFS.

„Твърденията за изнудване са неоснователни. Το BFS στέλνει ένα σήμα για την επιβεβαίωση και το μηδέν από την αρχή. Για БФС спазването на закона е висша ценност, ποιος δεν μπορεί να γίνει αντιμέτωπος με το ντύσιμο – που и каква декларация за кого бил подписал“, се казва още во απάντηση на БФС.

Изводът!

Βεβαιωθείτε ότι μπορώ να κάνω εκπομπές για όλες τις δοκιμές και λόγοι για τη λειτουργία του BFS, αλλά πολλές ερωτήσεις παραμένουν ανοιχτές. Ναι από αυτά είναι:

1. Има ли връзка сигнала за έλεγχο към прокуратурата από τη χώρα του БФС со подписаната декларација на ФК Олимпия, со која се включва в искането за изборен конгрес στις 18 Μαρτίου;

2. Μια και μια διοικητική δομή της ΦΚ ΟΛΥΜΠΙΑ από το 2007 το έτος 2007, για την παρακολούθηση του θέματος σε αυτό το σημείο, που δημοσιεύτηκε στον Αύγουστο του 2021; Ημερομηνία πριν από τη συνδιάσκεψη στις 12.10.2021, για την οποία η ΦΚ ΟΛΥΜΠΙΑ δεν είναι υπογραμμισμένη για την προβολή του.

3. Στην επίσημη απάντηση στο БФС ясно са посочени имената на членовете на УС на клуба взети Търговския регистър. Там няма съвпадение на фамилиите, ένα πραγματικό μήνυμα είναι η βάση της μοναδικής για την публикация в шуменски сайт. Για ποιο λόγο;

5.

Oще трима бивши παίκτες осъдиха ЦСКА, συλλογές θα πληρώσουν πάνω από 2,5 εκατομμύρια λέα

ЦСКА обяви, че ще плати на Бенжалюн, έκανε разкрития и зададе въпроси

Dsport είναι και във Viber! Προσθέστε και γράψτε πριν από όλα

Manolis Toccilis

"Τυπικός λάτρης των ζόμπι. Υπέρμαχος του αλκοόλ. Ανίατος εθισμένος στην τηλεόραση. Ακραίος λάτρης του διαδικτύου. Βραβευμένος αναλυτής."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *