Φωνές από την Ευρώπη. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: ορισμένες αποφάσεις από την ΕΕ είναι διαθέσιμες – Άμυνα και έλεγχος ζιζανίων

Στη συνεδρίαση του τμήματος Φυτοφαρμακευτικά – νομοθεσία της Scopaff (Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών) (δεν αποκαλούνται πλέον “φυτοφάρμακα”, τελικά) κράτησε 22 και 23 Μαρτίου Στην ημερήσια διάταξη για ψηφοφορία ήταν 14 προτάσεις, από τις οποίες είναι διαθέσιμα τα πρώτα αποτελέσματα.

Ας δούμε ποιες.

Ανανεώσεις

Oxamyl

Δυστυχώς το διάσημο geodinfestant δεν τα κατάφερε: και τα 27 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κράτους αναφοράς Ιταλίας, ψήφισαν υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην ανανεώσετε την έγκριση της δραστικής ουσίας.

Τα κρίσιμα ζητήματα που έχουν αποδειχθεί μοιραία για την ουσία αφορούν την κίνδυνος για τους χειριστέςη οποία δεν ήταν αποδεκτή ακόμη και η χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, και α διπλός κίνδυνος τροφήςΌσον αφορά τις αντιπροσωπευτικές χρήσεις σε βρώσιμες καλλιέργειες, διαπιστώθηκε ότι σημειώθηκε υπέρβαση της οξείας δόσης αναφοράς (“ARfD”) και επίσης ότι σημειώθηκε υπέρβαση της Adi (αποδεκτή ημερήσια δόση) εάν υπήρχαν δύο μεταβολίτες που σχηματίζονται στα υπόγεια ύδατα στο πόσιμο.

Επεκτάσεις επεκτάσεις επεκτάσεις

Η πρόταση για παράταση της προθεσμίας έγκρισης της ΕΕ κατά την ψηφοφορία αφορούσε 40 δραστικές ουσίες: ακλονιφαίνη, αμετοκτραδίνη, βεφλουβουταμίδη, βενθειαβαλικάρμπ, βοσκαλίδη, καπτάνη, κλεθοδίμ, κυκλοξυδίμη, κυκλομετοφένη, δαζομέτ, δικλοφόπ, διμεθόμορφη, αιθεφόνη, φεναζακίνη, φλουοπικολίδη, φλουοξαστροβίνη, φλουοξαστροβίνη, φλουροπετοχ Helicoverpa armigera νουκλεοπολυεδροϊός, υμεξαζόλη, ινδολυλβουτυρικό οξύ, μαντιπροπαμίδη, μεταλλαξύλιο, μεταλλδεΰδη, μεταμ, μεταζαχλωρική, μετριβριζίνη, μιλμπεμεκτίνη, πακλοβουτραζόλη, πενοξσουλάμ, φαινμεδιφάμη, πιριμιφός-μεθυλ, προπαμοκάρμπ, προκιναζιδική προκιναζιδόλη, spodoptera littoralis νουκλεοπολυεδροϊός, Trichoderma asperellum στέλεχος T34 e Trichoderma atroviride στέλεχος Ι-1237.

Η πρόταση εγκρίθηκε με τρεις χώρες να ψήφισαν κατά (ίσως Ελλάδα, Γαλλία και Φινλανδία, η εκτίμηση είναι περίπου 0,5%), πιθανώς επειδή στην ομάδα των διαλυτικών υπάρχουν δραστικά συστατικά που δεν είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα και ταυτόχρονα δεν λαμβάνονται υπόψη απαραίτητο για την τοπική γεωργία.

Σε αυτή την περίπτωση, όπως έχει ήδη γίνει με την προηγούμενη μαζική παράταση, που επισημοποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό 2023/689 και αφορά 28 δραστικές ουσίες, η παράταση είναι μεγαλύτερη από το κανονικό δωδεκάμηνο, έστω και κατά πολύ!

Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία ανανέωσης, η χορηγούμενη παράταση κυμαίνεται από τουλάχιστον 15,5 μήνες έως το μέγιστο 39. Η έκταση της επέκτασης υπολογίστηκε με ένα φύλλο Excel, που ονομάζεται “Αριθμομηχανή επέκτασης” με βάση το εκτιμώμενους χρόνους για κάθε στάδιο της διαδικασίας. Ακολουθώντας αυτή τη λογική, αυτή η επέκταση θα πρέπει να είναι η τελευταία για αυτές τις δραστικές ουσίες. Θα δούμε.

Πληροφορίες για μελετητές, επαγγελματίες ή απλά περίεργους

  • Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συνεδριάσεις των επιτροπών
  • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/689 της Επιτροπής, της 20ης Μαρτίου 2023, ο οποίος τροποποιεί τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 σχετικά με την παράταση των περιόδων έγκρισης δραστικών ουσιών Bacillus subtilis (Cohn 1872) στέλεχος QST 713, Bacillus thuringiensis υποείδος aizawai στελέχη ABTS-1857 και GC-91, Bacillus thuringiensis υποείδος israeliensis (ορότυπος H-14) στέλεχος AM65-52, Bacillus thuringiensis υποείδος kurstaki στελέχη ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 και EG 2348, Beauveria bassiana στελέχη ATCC 74040 και GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinyl, dichlorprop-P, fenpyroximate, fosetyl, malathion, mepanipyrim, metconazole, metrafenone, pirimicarb, pyridaben, pyrimethanil, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (πρώην T. harzianum) στελέχη ICC012, T25 και TV1, Trichoderma atroviride (πρώην T. harzianum) στέλεχος T11, Trichoderma gamsii (πρώην T. viride) στέλεχος ICC080, Trichoderma harzianum στελέχη T-22 και ITEM 908, triclopyr, trinexapac, triticonazole και ziram.

Evgenia Galanoti

"Επιχειρηματίας. Φοιτητής. Μελετητής τροφίμων. Σκληρός λάτρης του ιστού. Επικοινωνητής. Φιλικός ποπ πολιτισμός. Ασχολείται με τον καφέ."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *