Το μέλλον των ευρωπαϊκών δικηγορικών γραφείων και της DEIB

Έχουμε πλέον συνηθίσει να ασχολούμαστε με ακρωνύμια που, γεννημένα σε άλλες γλώσσες, περιγράφουν ολόκληρα φαινόμενα.
Σήμερα είναι η DEIB, που σημαίνει Διαφορετικότητα – Ισότητα – Ένταξη – Ανήκει.
Αυτό που δείχνει το θερμόμετρο DEIB στη νομική βιομηχανία είναι το δεύτερο επεισόδιο του Avv4.0 αφιερωμένο στην έρευνα του Wolter Kluwer Future Ready Lawyer 2023η παγκόσμια έρευνα που φωτογραφίζει την κατάσταση ζωτικότητας του νομικού, του ιδιωτικού και του εσωτερικού τομέα, σε ένα πλαίσιο VUCE και επομένως μετρά νέες παραμέτρους όπως ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών, οι σχέσεις και οι πολιτικές διαχείρισης με το ανθρώπινο δυναμικό, το πνεύμα του ESG και τους δείκτες DEIB.
Απολαύστε την ανάγνωση.
😊

Ναί λεει αλλα δεν γινεται. Η πορεία του νομικού κλάδου προς τους χώρους εργασίας που σέβονται βαθιά τη διαφορετικότητα είναι επίπονη. Είναι αλήθεια ότι ο νομικός κλάδος προσπαθεί να βελτιώσει την εμπειρία του δικηγόρου μέσω της αύξησης των πρακτικών Διαφορετικότητας, Ισότητας, Ένταξης και Ανήκειν (DEIB), σύμφωνα με την έρευνα Future Ready Lawyer 2023 δείχνει μια ασυμφωνία μεταξύ μιας θετικής κουλτούρας DEIB και των ελλείψεων πολιτικής.

Ενώ το 82% δηλώνει ότι εργάζεται για δικηγορικά γραφεία και εσωτερικά γραφεία που δηλώνουν ότι έχουν δημιουργήσει επιτυχώς ένα ποικίλο περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, η έρευνα δείχνει ότι το 43% από αυτούς δεν έχουν ακόμη θεσπίσει επίσημες πολιτικές DEIB.

Το σημερινό Avv4.0 αφιερώνει ιδιαίτερη προσοχή σε μια πτυχή της παγκόσμιας έρευνας του Wolters Kluwer που στοχεύει χρόνο με το χρόνο να μετράει τη θερμοκρασία της νομικής βιομηχανίας: αυτή της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού όχι από την άποψη της πρόσληψης και διατήρησης ταλέντων (βλ. Επίσης: Η τεχνολογία εισχωρεί στη νομική βιομηχανία, αλλά το επίκεντρο είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο) αλλά σεβασμού της διαφορετικότητας και του ανήκειν, άυλες αξίες που ωστόσο κάνουν τη διαφορά όσον αφορά το βασικό κεφάλαιο της δικηγορικής εταιρείας: τους ανθρώπους*.

Το πρώτο είναι ένα θετικό γεγονός: οι δικηγόροι είναι γενικά ικανοποιημένοι με την ποικιλομορφία και την κουλτούρα ένταξης που βρίσκουν στις επιχειρήσεις τους, αλλά υπάρχουν ακόμη πολυάριθμες δομές που δεν έχουν ακόμη θεσπίσει επίσημες πολιτικές για την προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας, της ένταξης και του ανήκειν (DEIB).

Η θέσπιση μιας συγκεκριμένης πολιτικής σημαίνει υπογραφή μιας αντικειμενικής δέσμευσης, η οποία επομένως είναι ευκολότερο να παρακολουθείται και να ελέγχεται. Και η θέσπιση πολιτικών της DEIB σημαίνει δημιουργία μιας αίσθησης του ανήκειν που έχει οικονομικό αντίκτυπο.

Ένα υψηλό ποσοστό δικηγόρων (82%) εργάζεται σε εταιρείες που δηλώνουν ότι έχουν δημιουργήσει με επιτυχία ένα ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον. Το 55% έχει επίσημες πολιτικές, σε σύγκριση με το 43% που δεν έχει. Το 22% δηλώνει ότι σκοπεύει να το κάνει τους επόμενους 12 μήνες και το 15% τα επόμενα χρόνια. Το 6% δεν έχει καμία πρόθεση. Το 2% δεν ξέρει πραγματικά για τι πράγμα μιλάει (κάτι που δεν είναι καθησυχαστικό).

Και η Ευρώπη είναι η πιο πίσω περιοχή: το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ουγγαρία έχουν χαμηλή βαθμολογία (40%) αλλά είναι η υψηλότερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Μάλιστα, η έρευνα δείχνει ότι η πλειονότητα των νομικών οντοτήτων που εφαρμόζουν τις πολιτικές της DEIB είναι στις ΗΠΑ (74%) και στην Ολλανδία (70%), η τελευταία χώρα που δεν λάμπει πραγματικά στην κατάταξη που μετρά το χάσμα των φύλων το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Είναι αμφίβολο εάν η απουσία της DEIB θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο «εργατικό δυναμικό» τα επόμενα χρόνια, δεδομένης της τάσης θηλυκοποίησης του νομικού επαγγελματικού τομέα και της πρόκλησης της διατήρησης ταλέντων που αποδεικνύεται μια από τις βασικές προκλήσεις για τον νομικό τομέα τα επόμενα τρία χρόνια. Οι δικηγόροι περιμένουν έναν οργανισμό με τεχνολογία που υποστηρίζει τον τρόπο εργασίας που προτιμούν – υβριδικό ή πλήρως απομακρυσμένο – κάτι που περιπλέκει περαιτέρω αυτήν την πρόκληση. Το 81% των επαγγελματιών νομικών λέει ότι η ικανότητα πρόσληψης και διατήρησης ταλέντων θα επηρεάσει τα δικηγορικά γραφεία και τα νομικά τμήματα των επιχειρήσεων τα επόμενα ένα έως τρία χρόνια (από 75% το 2022).

Ακόμη και αν οι πολιτικές της DEIB δεν περιορίζονται στο κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των φύλων, η γυναικεία διάσταση του επαγγέλματος είναι αυτή που εκτίθεται περισσότερο στον προβληματισμό.

Το επαγγελματικό χάσμα των φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, στην πραγματικότητα, το Παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ Ο δείκτης χάσματος των φύλων 2023) μας λέει ότι από το 2016 έως το 2023 το επίπεδο της γυναικείας παρουσίας στις επαγγελματικές υπηρεσίες δεν έχει αυξηθεί: ανέρχεται στο 40% περίπου του συνολικού εργατικού δυναμικού που κατανέμεται στους διάφορους κλάδους, σε σύγκριση με το 53% στην πιο θηλυκοποιημένη βιομηχανία. εκπαίδευση.

Τα ποσοστά των κορυφαίων θέσεων (32%) και της αντιπροσωπευτικότητας (42%) παραμένουν χαμηλά (και σε σύγκριση με άλλους κλάδους). Ωστόσο, ο ρυθμός ανόδου (πτώση στην κορυφή) είναι 0,58, αρκετά υψηλός σε σύγκριση με άλλους κλάδους.

Η νέα μέτρηση που εγκαινιάστηκε από το WEF είναι ενδιαφέρουσα: η γυναικεία εκπροσώπηση μεταξύ ταλέντων που συνδέονται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης: καλά, ο επαγγελματικός τομέας απολαμβάνει πολύ χαμηλό ποσοστό 31% σε σύγκριση με 727% στους χρηματοοικονομικούς τομείς.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή της ΕΕ έχει δώσει στον εαυτό της μια στρατηγική για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. καταπολέμηση στερεότυπων φύλου. γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας· επίτευξη ισότητας στη συμμετοχή σε διαφορετικούς οικονομικούς τομείς· αντιμετώπιση του προβλήματος της διαφοράς αμοιβών και συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών· να κλείσει το χάσμα και να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των φύλων στη λήψη αποφάσεων και στην πολιτική.

Μεταξύ των πρώτων αποτελεσμάτων της στρατηγικής, στις 4 Μαρτίου 2021 η Επιτροπή πρότεινε δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των αμοιβών.

Στις 8 Μαρτίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση για οδηγία σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η πρόταση αποσκοπεί στη θέσπιση στοχευμένων ελάχιστων προτύπων για τα δικαιώματα αυτής της ομάδας θυμάτων εγκλημάτων και στην ποινικοποίηση των σοβαρότερων μορφών βίας κατά των γυναικών και της διαδικτυακής βίας.

Βασικό ορόσημο είναι η οδηγία για την ισορροπία των φύλων στα συμβούλια, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στις θέσεις λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ. Μετά από 10 χρόνια διαπραγματεύσεων, η οδηγία εγκρίθηκε τελικά στις 22 Νοεμβρίου 2022.

Τέλος, στις 8 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια εκστρατεία για την καταπολέμηση των στερεότυπων φύλου, εστιάζοντας στα στερεότυπα που επηρεάζουν τους άνδρες και τις γυναίκες σε διάφορες πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της λήψης επαγγελματικών επιλογών, του επιμερισμού ευθυνών βοήθειας και της λήψης αποφάσεων.

Στην Ε.Ε ο δείκτης ισότητας των φύλων σταματάει στο 70,2.

Η Ιταλία, μαζί με τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, έχει βαθμολογίες κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Υπάρχει ακόμα αύριο…

* Η έρευνα περιλαμβάνει τις απόψεις 700 δικηγόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, και συγκεκριμένα στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Ουγγαρία.

Λογισμικό cloud για δικηγόρους; Είναι ο Κλέος
Το καινοτόμο λογισμικό διαχείρισης cloud computing για δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία προσφέρει την ελευθερία διαχείρισης όλων των δραστηριοτήτων μελέτης από υπολογιστές και κινητές συσκευές, βελτιώνοντας την ποιότητα της εργασίας και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Dimitroula Vlachalli

"Λάτρης του Διαδικτύου. Θαυμαστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιχειρηματίας. Εξοργιστικά ταπεινός επικοινωνιολόγος. Μανιώδης σπασίκλας στα ταξίδια."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *