Τα κριτήρια του Μάαστριχτ πρέπει να προσαρμοστούν

Λόγω του βραδύτερου ρυθμού ανάπτυξης των οικονομιών της ΕΕ

Η αποπληρωμή της απαίτησης χρέους του 60% του ΑΕΠ φαίνεται ανέφικτη

Ωστόσο, η χαλάρωση είναι ένα βήμα προς τα πίσω

Το δημόσιο χρέος της ζώνης του ευρώ είναι 98,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 90,9% του ΑΕΠ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2021, σύμφωνα με τη Eurostat. Αυτό εγείρει το ερώτημα της επάρκειας των σχετικών κριτηρίων του Μάαστριχτ, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γενικά δεν πληρούνται. Οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών πρότειναν μια αλλαγή, λέγοντας ότι το κριτήριο του δημόσιου χρέους πρέπει να χαλαρώσει στο 100% του ΑΕΠ (σήμερα 60% του ΑΕΠ) διατηρώντας το κριτήριο του ελλείμματος του 3% του ΑΕΠ.

Σχετικά με τους κανόνες και την τήρησή τους

Τα κριτήρια του Μάαστριχτ είναι σχετικά απλοί κανόνες για τα δημόσια οικονομικά που θα πρέπει να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους. Η προϋπόθεση είναι σαφής – αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Η ιστορία της ευρωζώνης δείχνει κατηγορηματικά ότι οι κανόνες της δεν είναι δεσμευτικοί στην πράξη, αν και η νομοθεσία επισήμως ορίζει το αντίθετο. Η παρουσία κακών πρακτικών είναι συνηθισμένη και μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία χρησιμεύουν ως παράδειγμα και δικαιολογία για τις μικρότερες να μην ακολουθούν τους κανόνες.
Η κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία και τα αντίμετρα εναντίον της έχουν επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση. Είναι σύνηθες σε μια τέτοια κατάσταση να χρησιμοποιούνται διεγερτικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές, οι οποίες απλώς θέτουν μια νέα έκδοση χρήματος και συσσώρευση δημόσιου χρέους, η οποία χρηματοδοτεί μια αύξηση των κρατικών δαπανών. Ωστόσο, αυτό συνιστάται για οικονομίες που είναι προετοιμασμένες – σε καλούς καιρούς έχουν δημιουργήσει buffers και έχουν κάνει οικονομίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αργότερα.

Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, η νομισματική και δημοσιονομική επέκταση συνεχίστηκε για περισσότερα από 10 χρόνια με προσωρινές ηρεμίες και αντί για τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική πειθαρχία στη μετα-παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, όταν σημειώθηκε οικονομική ανάπτυξη, οι οικονομίες και οι χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ έγιναν εξαρτάται εξ ολοκλήρου από χαμηλά επιτόκια και σχεδόν ατελείωτη πρόσβαση στη ρευστότητα.

Οι κυβερνήσεις που υποστηρίζονται από το σχεδόν μηδενικό κόστος χρηματοδότησης δεν είχαν κίνητρο να μειώσουν το χρέος τους. Από τις οικονομίες που έχουν ξεπεράσει το όριο του δημόσιου χρέους, μόνο η Γερμανία ακολούθησε μια πολιτική που θα την οδηγήσει στην εκπλήρωση του κριτηρίου, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να προσελκύσει περισσότερους υποστηρικτές. Αντίθετα, η λέσχη των δημοσιονομικά απείθαρχων κρατών διευρυνόταν. Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει τις χώρες του νότιου τμήματος της ΕΕ – Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, καθώς και τη Γαλλία, το Βέλγιο, των οποίων τα χρέη ξεπερνούν το 100% του ΑΕΠ.

Η Γαλλία (2,76 τρισ. ευρώ), η Ιταλία (2,7 τρισεκατομμύρια ευρώ) και η Ισπανία (1,4 τρισεκατομμύρια ευρώ) είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς είναι οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της ζώνης του ευρώ μετά τη Γερμανία. Το συνολικό τους χρέος είναι σχεδόν 6,9 τρισ. ευρώ και είναι περισσότερο από το ήμισυ όλων των χωρών της ΕΕ και σχεδόν το 60% του χρέους της ΕΕ. Αν και έχουν μικρότερες οικονομίες, τα δημόσια χρέη της Γαλλίας και της Ιταλίας είναι, σε απόλυτους αριθμούς, μεγαλύτερα από αυτά της Γερμανίας (2,4 τρισεκατομμύρια ευρώ).

Αυτή τη στιγμή παρατηρείται ταχεία άνοδος των τιμών, που προκαλείται τόσο από τις επεκτατικές νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές όσο και από τη διακοπή των αλυσίδων εφοδιασμού λόγω των σοβαρών περιορισμών στις επενδύσεις σε ορισμένους τομείς τα τελευταία χρόνια, ακόμη και πριν από την πανδημία. Η «πράσινη» πολιτική για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλει επίσης στο υψηλότερο κόστος παραγωγής και στην επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και θα συνεχίσει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο μέλλον.

Η προσωρινή παρέκκλιση, που επιτρέπει τη μη τήρηση των κανόνων λόγω κρίσης, δεν έχει ακόμη αρθεί. Ωστόσο, η αλλαγή των κανόνων προς την προτεινόμενη κατεύθυνση θα σήμαινε στην πράξη αναγνώριση της αποτυχίας της ευρωζώνης στα δημόσια οικονομικά. Η λογική σε αυτή την περίπτωση -αν δεν τηρηθούν οι κανόνες, να αναζητηθούν ελλείψεις σε αυτούς και όχι στην πολιτική των χωρών που τους έχουν υιοθετήσει, είναι απολύτως λανθασμένη.
Μια κρίσιμη υπόθεση στον ορισμό των κανόνων δεν επιβεβαιώνεται στα εμπειρικά δεδομένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κανόνας θα πρέπει de facto να καταργηθεί. Αυτό θα δημιουργούσε την προσδοκία ότι οι κανόνες θα χαλαρώσουν περαιτέρω σε κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό θα τονώσει την απειθάρχητη συμπεριφορά προς τα δημόσια οικονομικά, θα αυξήσει τον ηθικό κίνδυνο και θα απειλήσει την ήδη κλονισμένη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Αυτό θα αυξήσει την πιθανότητα οικονομικών κρίσεων στο μέλλον.

Αντίθετα, ο κανόνας πρέπει να τροποποιηθεί για να διασφαλιστεί το ίδιο ύψος του δημόσιου χρέους, δηλαδή το 60% του ΑΕΠ. Με χαμηλότερη αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη, αυτό θα απαιτήσει αυστηρότερο όριο στο δημοσιονομικό έλλειμμα και, κατά συνέπεια, περισσότερες προσπάθειες για την εκπλήρωση του κριτηρίου.

Σενάρια και επιλογές

Τα όρια που τίθενται για το μέγιστο ποσό του δημόσιου χρέους και το δημοσιονομικό έλλειμμα σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν δεν είναι τυχαία. Το έλλειμμα ορίζεται με τρόπο που διασφαλίζει ένα βιώσιμο επίπεδο χρέους μακροπρόθεσμα ανάλογα με την αναμενόμενη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Με ονομαστική ανάπτυξη 5% (που θα είχε ως αποτέλεσμα πραγματική ανάπτυξη 3% και πληθωρισμό 2%), η επίτευξη ελλείμματος 3% του ΑΕΠ θα οδηγήσει σε σταθερό επίπεδο δημόσιου χρέους 60% του ΑΕΠ όταν τα παλιά χρέη περιστρέφονται στις ίδιες συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνονται και το έλλειμμα του προϋπολογισμού χρηματοδοτείται με έκδοση νέου χρέους.

Αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται σε μια εξίσωση σύμφωνα με την οποία το χρέος στο τέλος του ημερολογιακού έτους είναι ίσο με αυτό στην αρχή συν το ποσό του δημοσιονομικού ελλείμματος που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του ίδιου του έτους, και σε αυτούς προστίθενται οι προσαρμογές χρέους-ελλείμματος, τα οποία θεωρούνται ασήμαντα για απλοποίηση. στους λογαριασμούς. Έτσι, η αύξηση του χρέους θα είναι ευθέως ανάλογη με το μέγεθος του ελλείμματος και σε αρνητική εξάρτηση από την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και το ύψος του χρέους το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, αυτές οι τιμές δεν είναι πλέον συμβατές μεταξύ τους λόγω του γεγονότος ότι η ονομαστική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομιών είναι χαμηλότερη από ό,τι στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν υιοθετήθηκαν τα κριτήρια. Την περίοδο 1995-2020, το ποσοστό στην ΕΕ ήταν κατά μέσο όρο 3,04% ετησίως. Αξία άνω του 5% καταγράφηκε μόνο σε 3 χρόνια αυτής της περιόδου και ποτέ μετά το 2007.

Σε 10ετή βάση, ο υψηλότερος μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης στην ΕΕ επιτεύχθηκε την περίοδο 1998-2007, όταν ήταν 4,6% και στη συνέχεια υπάρχει μια σταθερή πτωτική τάση, φτάνοντας το 2 στο τέλος του 2020. %. Μάλιστα, για μεγαλύτερο διάστημα δεν καταγράφηκε μέση ανάπτυξη 5%.

Ωστόσο, οι τρέχουσες εξελίξεις συνεπάγονται την επίτευξη υψηλότερου πληθωρισμού και ως εκ τούτου υψηλότερης αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Η ανάκαμψη των πανδημικών οικονομιών και τα αντίμετρα, οι άκρως επεκτατικές νομισματικές πολιτικές σε συνδυασμό με τις μηδενικές καθαρές εκπομπές CO2 θα συμβάλουν στη χρήση νέων και σχετικά ακριβών τεχνολογιών όσον αφορά τις απαιτούμενες επενδύσεις και το λειτουργικό κόστος λόγω των ποσοστώσεων άνθρακα. και άλλες διοικητικές απαιτήσεις, που θα ασκήσουν πίεση στις τιμές να συνεχίσουν να ανεβαίνουν.

Ο παράγοντας που συνήθως αναφέρεται ότι συμβάλλει σε χαμηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης μακροπρόθεσμα είναι η γήρανση του πληθυσμού. Θα μπορούσε να επιβραδύνει τη ζήτηση για ορισμένα αγαθά, αλλά μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για υπηρεσίες. Τελικά, οι προοπτικές για πραγματική ανάπτυξη δεν είναι καλές – ο μέσος ρυθμός του στην ΕΕ την περίοδο 1995-2020 είναι μόλις 1,4% (σχεδόν το ίδιο και την περίοδο 2010-2019). Αν σε αυτό προστεθεί πληθωρισμός περίπου 2%, σημαίνει ότι η αισιόδοξη προσδοκία είναι για ονομαστικό ποσοστό 3,4% ετησίως.

Στους υπολογισμούς τους, οι εμπειρογνώμονες της ΕΑΤ χρησιμοποίησαν μια υπόθεση ονομαστικής οικονομικής ανάπτυξης 3%, η οποία επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία. Δεδομένης μιας τέτοιας παραδοχής και μιας τιμής στόχου για το δημόσιο χρέος 100% του ΑΕΠ, η αξία του δημοσιονομικού ελλείμματος που διασφαλίζει τη διατήρηση μιας τέτοιας αξίας για το χρέος είναι 3% του ΑΕΠ.

Με την αναμενόμενη αύξηση 3% του ονομαστικού ΑΕΠ, η μείωση του χρέους από περίπου 100% του ΑΕΠ σήμερα στο 60% του ΑΕΠ θα μπορούσε να συμβεί σε μια περίοδο 20 ετών με όριο δημοσιονομικού ελλείμματος 0,31% του ΑΕΠ ετησίως. Ταυτόχρονα, για τις χώρες που πληρούν το κριτήριο του χρέους του 60% του ΑΕΠ προκειμένου να διατηρήσουν τον στόχο με βιώσιμο τρόπο, τα ελλείμματά τους θα απαιτείται να μην υπερβαίνουν το 1,8% του ΑΕΠ ετησίως. Δηλαδή, μια νέα παραλλαγή των κριτηρίων του Μάαστριχτ, που οδηγεί στη διατήρηση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, είναι ότι το μέγιστο δημοσιονομικό έλλειμμα πρέπει να είναι 1,8% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος να μην υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ.

Μια πιο αισιόδοξη πρόβλεψη για το ονομαστικό ΑΕΠ στο μέλλον θα μπορούσε να δώσει περισσότερο χώρο για δημοσιονομικά ελλείμματα. Έτσι, με αναμενόμενη ανάπτυξη 3,33% ετησίως, το δημοσιονομικό έλλειμμα μπορεί πλέον να είναι έως και 2% ετησίως για να διασφαλιστεί επίπεδο χρέους 60% του ΑΕΠ.

Αυτές οι επιλογές δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα κριτήρια για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος στο σημερινό τους μέγεθος δεν είναι συμβατά με τον σχετικά βραδύτερο ρυθμό ονομαστικής ανάπτυξης των οικονομιών της ΕΕ. Για να αποκατασταθεί η σταθερότητα των κριτηρίων, πρέπει να προσαρμοστούν. Η χαλάρωση των κριτηρίων που προτείνουν οι εμπειρογνώμονες της ΕΑΤ θα ήταν ένα βήμα προς τα πίσω, καθώς θα δημιουργούσε δυσπιστία στην ικανότητα των κρατών μελών της ΕΕ να συμμορφωθούν με τους κανόνες που τα ίδια έχουν υιοθετήσει.

Από την άλλη πλευρά, η ανάκαμψη της απαίτησης για χρέος 60% του ΑΕΠ σε μια περίοδο 20 ετών, δεδομένων των αναμενόμενων χαμηλότερων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και του σημερινού υψηλού επιπέδου χρέους, σημαίνει σημαντική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 0,31% ανά έτος. Αυτή η απαίτηση φαίνεται ανεφάρμοστη στην πράξη, εκτός από τις πιο δημοσιονομικά πειθαρχημένες χώρες ή την πιθανή διαγραφή ορισμένων υφιστάμενων χρεών. Ένας πιο ρεαλιστικός στόχος για το χρέος της ζώνης του ευρώ θα ήταν το 80% του ΑΕΠ. Αυτό θα απαιτούσε επίσης αυστηροποίηση των πολιτικών πολλών χωρών και θα έχει μικτά αποτελέσματα, συμβάλλοντας πιθανώς σε φτωχότερη δημοσιονομική πειθαρχία στη ζώνη του ευρώ συνολικά.

Dimitroula Vlachalli

"Λάτρης του Διαδικτύου. Θαυμαστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιχειρηματίας. Εξοργιστικά ταπεινός επικοινωνιολόγος. Μανιώδης σπασίκλας στα ταξίδια."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *