Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Κύρια αποτελέσματαΕσωτερικές Υποθέσεις (9 Μαρτίου 2023)

Άσυλο και μετανάστευση

Οι Υπουργοί εξέτασαν την εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 9ης Φεβρουαρίου 2023.
Η μετανάστευση είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση και σήμερα συνεχίσαμε να εργαζόμαστε για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε πολλά μέτωπα τους τελευταίους μήνες, μέσω σχεδίων δράσης για διαδρομές υψηλής πίεσης και προόδου σε βασικούς φακέλους ασύλου όπως το Eurodac. Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας συνολικής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου.

Maria Malmer Stenergard, Υπουργός Μετανάστευσης της Σουηδίας
Οι Υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τις γραμμές της Κεντρικής Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων. Κάλεσαν επίσης την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδια δράσης για τις ανατολικές και δυτικές διαδρομές.

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να σημειώσουν πρόοδο στο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Εξέτασαν επίσης την εφαρμογή του Οδικού Χάρτη του Δουβλίνου και αξιολόγησαν την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό όλων των παραγόντων στην έρευνα και τη διάσωση. Σε αυτό το τελευταίο σημείο, σημείωσαν την επανέναρξη της Ευρωπαϊκής Ομάδας Επαφής Έρευνας και Διάσωσης.
περιοχή Σένγκεν

Η Προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς για το γενική κατάσταση του χώρου Σένγκεν και σχετικά με την εφαρμογή των τομέων προτεραιότητας που συζητήθηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2022 και τις δράσεις προτεραιότητας που επιβεβαιώθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2022. Η Επιτροπή παρουσίασε το Βαρόμετρο Σένγκεν+, το οποίο στοχεύει να παράσχει μια συνολική εικόνα του χώρου Σένγκεν με βάση βασικούς δείκτες.
Οι υπουργοί συζήτησαν το μέλλον της πολιτικής θεωρήσεων και αξιολόγησαν πώς να το κάνουν πιο στρατηγικό και βιώσιμο. Κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλει τους επόμενους μήνες νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του μηχανισμού αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματικός.
Οι Υπουργοί σημείωσαν τηνθέση σε λειτουργία του ενισχυμένου Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου. Πραγματοποίησαν επίσης ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή της διαλειτουργικότητας, ιδίως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για τη θέση σε λειτουργία του συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΣ).
Ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι υπουργοί συζήτησαν την κατάσταση του διαλόγου εσωτερικής ασφάλειας με την Ουκρανία και τη συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων/κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας σε σχέση με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.
Διάφορος

Η Προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς για τις τελευταίες εξελίξεις στις εργασίες για τις τρέχουσες προτάσεις
νομοθετικό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των πρώτων έξι μηνών λειτουργίας του κόμβου
υποστήριξης της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων στη Μολδαβία.

Η Ελλάδα αναφέρθηκε στη 2η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διαχείρισης Συνόρων,
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 23 και 24 Φεβρουαρίου.

Η Πορτογαλία αναφέρθηκε στην υπουργική διάσκεψη ΕΕ-MENA «Στρατηγική εταιρική σχέση
για αξιόπιστη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας», που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου.
Η Γαλλία ανέφερε την επαγρύπνηση των οργανισμών που προωθούν αξίες ασυμβίβαστες με τις αξίες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους κατόχους διαβατηρίων που εκδίδονται από το Κοσσυφοπέδιο ως σημείο χωρίς συζήτηση1.


1 Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν θίγει τις θέσεις σχετικά με το καθεστώς και είναι σύμφωνος με το ψήφισμα 1244/1999 του ΣΑΗΕ και τη γνώμη της ΔΔ για τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
Δικαιοσύνη (10 Μαρτίου 2023)

Ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας

Οι Υπουργοί αξιολόγησαν την κατάσταση των εργασιών για την δικαστικές απαντήσεις ε στο καταπολέμηση της ατιμωρησίας σχετικά με εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε σχέση με την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ έχει κινητοποιηθεί πλήρως για να διασφαλίσει μια απάντηση ανάλογη με τη σοβαρότητα των περιστάσεων.
Gunnar Strömmer, Υπουργός Δικαιοσύνης της Σουηδίας

Μέρα με τη μέρα, η Ρωσία διεξάγει τον πόλεμο της αδικαιολόγητης επιθετικότητάς της και τις αδιάκριτες θανατηφόρες επιθέσεις της κατά του άμαχου πληθυσμού και των αμάχων υποδομών. Αυτά τα εγκλήματα πρέπει να σταματήσουν και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η ΕΕ συμβάλλει και θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά και συγκεκριμένα στις προσπάθειες της Ουκρανίας και της διεθνούς κοινότητας για τη δίωξη αυτών των εγκλημάτων.

Gunnar Strömmer, Υπουργός Δικαιοσύνης της Σουηδίας
Μια κοινή ομάδα έρευνας (JIT) δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων και να υποστηρίξει ποινικές έρευνες για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία. Ο ρόλος της Eurojust έχει ενισχυθεί και ο οργανισμός φιλοξενεί τώρα τη Βάση Δεδομένων Αποδεικτικών Αποδεικτικών για τα Θεμελιώδη Διεθνή Εγκλήματα (CICED), η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 23 Φεβρουαρίου 2023. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης παράσχει ιατροδικαστική υποστήριξη στις ουκρανικές αρχές και στο ΔΠΔ για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Πιο πρόσφατα, ιδρύθηκε στη Χάγη ένα Διεθνές Κέντρο για τη Δίωξη του Εγκλήματος της Επίθεσης κατά της Ουκρανίας (ICPA).
Η Προεδρία αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για την ορισμός των εγκλημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν σθεναρά τον στόχο της πρότασης και, σε μεγάλο βαθμό, την ουσία των προβλεπόμενων διατάξεων. Οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει σχετικά γρήγορα και η Προεδρία στοχεύει να καταλήξει σε μια γενική προσέγγιση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων το αργότερο τον Ιούνιο.
Θεμελιώδη δικαιώματα

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με ρόλος του αστικού χώρου στην προστασία και προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν τον ουσιαστικό ρόλο της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι στη διασφάλιση μιας δημοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας και της εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας ζωής. Οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην εμβέλεια των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το κράτος δικαίου.
Στη συνέχεια, οι Υπουργοί συζήτησαν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της υποστήριξης του πολιτικού χώρου και πιθανά μέτρα για την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του πολιτικού χώρου.

Οι υπουργοί εξέτασαν επίσης τα επόμενα βήματα στο καταπολέμηση του ρατσισμού και του αντισημιτισμού. Μοιράστηκαν τα βήματα που έγιναν και που πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο και συζήτησαν πώς το Συμβούλιο μπορεί να δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την καταπολέμηση του ρατσισμού και του αντισημιτισμού.
Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τον τρόπο υπέρβασής τους. Εξέτασαν τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ή έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα αντίστοιχα κράτη μέλη τους και μοιράστηκαν βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπισή τους.

Καταπολέμηση του εγκλήματος

Η Προεδρία αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες συζητήσεις για το σχετικό σχέδιο οδηγίας την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η ανασκόπηση μέχρι στιγμής δείχνει ότι τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τους στόχους της πρότασης, καθώς και τις περισσότερες από τις προβλεπόμενες διατάξεις. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και οι εργασίες θα συνεχιστούν προς μια γενική προσέγγιση τον Ιούνιο.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι υπουργοί συζήτησαν την απειλή που αποτελεί για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους δημόσιους οργανισμούς από το οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.Διάφορος

Η Προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς για τις τελευταίες εξελίξεις στο έργο της σχετικά με τις τρέχουσες προτάσεις
νομοθετικό.
Η Προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς για την τελική έκθεση για τον 9ο γύρο αμοιβαίων αξιολογήσεων, με επίκεντρο
σχετικά με νομικά μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα της στέρησης ή του περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας.
Η Επιτροπή ενημέρωσε τους υπουργούς για τις τελευταίες εξελίξεις στις συνεχιζόμενες εργασίες με το πλαίσιο προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ.

Η Προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς για την κατάσταση όσον αφορά τις αποφάσεις
του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Elpida Mattou

"Εμπειρογνώμονας στα ταξίδια. Ειδικός στα ζόμπι. Θέλετε να αγαπάτε τον ιστό. Δημιουργός. Διαδικτυακός. Φανατικός της τηλεόρασης. Πεθαίνοντας του μπέικον."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *