Στην ημερήσια διάταξη και πάλι τα ταξίδια με πλοία μεταξύ Σμύρνης και Θεσσαλονίκης.