Πόσο αφαιρείται από τον κατώτατο μισθό;

Συνεχίζονται οι εργασίες της επιτροπής καθορισμού του κατώτατου μισθού για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού που θα εφαρμοστεί το 2022. Η επιτροπή αναμένεται να πραγματοποιήσει την τελευταία της συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα και να ανακοινώσει την απόφασή της. Ο Vedat Bilgin, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Ergün Atalay, Πρόεδρος της TÜRK-İŞ και ο Özgür Burak Akkol, Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Τουρκικών Εργοδοτικών Συνδικάτων (TİSK), έχουν προγραμματιστεί να συναντηθούν με τον Πρόεδρο Ερντογάν πριν από την τελευταία συνάντηση.

Αναφέρεται ότι ο Ergün Atalay έδωσε το μήνυμα στον υπουργό Bilgin ότι δεν θα δεχτούν κατώτατο μισθό κάτω από τις 4 χιλιάδες λίρες καθαρά. Η προσδοκία συγκεντρώνεται μεταξύ 4000 – 4100 TL. Ωστόσο, για να είναι ο καθαρός κατώτατος μισθός στις 4 χιλιάδες λίρες απαιτείται αύξηση 42% και για να φτάσει τις 4100 λίρες απαιτείται αύξηση 45%.

Η TÜRK-İŞ και η TİSK, που αποτελούν την εργατική και εργοδοτική πτέρυγα της επιτροπής, θέλουν μείωση 5 μονάδων στο μερίδιο των ασφαλιστικών εργαζομένων στην κοινωνική ασφάλιση και ότι οι εργαζόμενοι στον κατώτατο μισθό δεν επηρεάζονται από την αύξηση του κλιμακίου φόρου εισοδήματος. Οι πρόεδροι των TÜRK-İŞ, HAK-İŞ και DİSK, από την άλλη, ζήτησαν να εξαιρεθεί πλήρως από τη φορολόγηση ο κατώτατος μισθός στην κοινή δήλωση που έκαναν πριν από τις διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό.

Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες συμφωνούν επίσης για μειώσεις φόρων και ασφαλίστρων προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό αύξησης του καθαρού κατώτατου μισθού που λαμβάνει ο εργαζόμενος.

752 TL ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ Αμοιβή

Από τον ακαθάριστο κατώτατο μισθό αφαιρούνται 14% μερίδιο εργαζομένων με ασφάλιστρα, 1% μερίδιο ασφαλίστρου ανεργίας, φόρος εισοδήματος 15% και φόρος χαρτοσήμου 7,59 τοις χιλίοις. Αντίστοιχα, 500,85 TL ασφάλιστρα, 35,78 TL ασφάλιστρα ανεργίας, 456,13 TL φόρος εισοδήματος, 27,15 TL φόρος χαρτοσήμου αφαιρούνται από τον τρέχοντα ακαθάριστο κατώτατο μισθό των 3577,50 TL. 268,31 TL φόρου εισοδήματος επιστρέφεται ως ελάχιστο επίδομα διαβίωσης (AGI). Έτσι, εισπράττονται 187,82 TL φόρου από τον ενιαίο κατώτατο μισθό εργαζόμενο κάθε μήνα. Το συνολικό ποσό έκπτωσης φτάνει τα 751,60 TL.

Οι κατώτατοι μισθοί με τρία άνεργα τέκνα ή πέντε εργαζόμενους συζύγους δεν πληρώνουν φόρους το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Οι φόροι που πρέπει να πληρώσουν επιστρέφονται μέσω AGI.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το ποσό των κερδών που εμπίπτει στο κλιμάκιο του φόρου εισοδήματος 15 τοις εκατό έχει αυξηθεί ελαφρώς τα τελευταία χρόνια, οι κατώτατοι μισθοί εισέρχονται στο κλιμάκιο του φόρου εισοδήματος του 20 τοις εκατό αργότερα μέσα στο έτος. Οι απώλειες των ενιαίων κατώτατων μισθωτών λόγω φόρου εισοδήματος 20 τοις εκατό αντισταθμίζονται με πρόσθετο AGI. Έτσι, ο άγαμος εργαζόμενος λαμβάνει τον Δεκέμβριο αυτόν που ήταν ο καθαρός κατώτατος μισθός τον Ιανουάριο.

Από την άλλη πλευρά, οι καθαροί μισθοί που λαμβάνουν οι έγγαμοι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι με παιδιά μειώνονται τους επόμενους μήνες λόγω της αύξησης του φορολογικού κλιμακίου. Μάλιστα, ενώ συνολικό καθαρό μισθό 3013,72 TL, συμπεριλαμβανομένου του AGI, έλαβε ο εργαζόμενος με 3 παιδιά, του οποίου ο σύζυγος δεν εργάζεται, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, το ποσό αυτό μειώθηκε σε 2997,36 TL τον Αύγουστο και σε 2861,68 TL από τον Σεπτέμβριο.

Παρακρατήσεις από τον κατώτατο μισθό
ακαθάριστο κατώτατο μισθό 3577,50
ασφάλιστρα (14%) 500,85
Ανεργία Σιγ. Μπόνους (1%) 35,78
Φόρος εισοδήματος 187,82
Ελάχιστο επίδομα διαβίωσης 268,31
Τέλη χαρτοσήμου (0,759%) 27,15
Συνολικές κρατήσεις εργαζομένων 751,60
καθαρό κατώτατο μισθό 2825,90
Ασφάλιστρο εργοδότη 15,5% 554,51
Εργοδότης ανεργία σημ. Μπόνους (2%) 71,55
Συνολικές κρατήσεις εργοδότη 626,06
Συνολικό κόστος για τον εργοδότη 4203,56

ΚΑΤΑΤΑΧΘΟΥΜΕ ΤΡΙΤΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Μισθών 2020-2021 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), η Ουγγαρία κατέχει την πρώτη θέση όσον αφορά τα ποσοστά μείωσης από άγαμους και άτεκνους κατώτατους μισθούς σε 42 ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ουγγαρία, πραγματοποιούνται συνολικά κρατήσεις 34 τοις εκατό από τον κατώτατο μισθό, συμπεριλαμβανομένου του 19 τοις εκατό των ασφαλίστρων κοινωνικής ασφάλισης και του φόρου 15 τοις εκατό. Η Γερμανία ακολουθεί την Ουγγαρία με συνολική μείωση 25%. Στη Γερμανία αφαιρούνται 20% ασφάλιστρα κοινωνικής ασφάλισης και 5% φόροι.

Η Βουλγαρία, η Γαλλία και η Τουρκία, που βρίσκονται στην τρίτη θέση, μείωσαν συνολικά κατά 22%. Η έκπτωση των ασφαλίστρων κοινωνικής ασφάλισης είναι 14 τοις εκατό στη Βουλγαρία, 11 τοις εκατό στη Γαλλία και 15 τοις εκατό στην Τουρκία (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων ανεργίας). η φορολογική μείωση είναι 9 τοις εκατό στη Βουλγαρία, 11 τοις εκατό στη Γαλλία και 7 τοις εκατό στην Τουρκία.

Στην Ιαπωνία, που είναι η πιο κοντινή κατάσταση στην Τουρκία, αφαιρούνται 16 τοις εκατό ασφάλιστρα και 5 τοις εκατό φόροι. Η συνολική αποκοπή φτάνει το 20 τοις εκατό. Μόνο το 20 τοις εκατό του φόρου αφαιρείται στην Ουκρανία και δεν αφαιρούνται ασφάλιστρα. Το ίδιο ισχύει και για τη Ρωσία. Σε αυτή τη χώρα, μόνο το 13 τοις εκατό φορολογείται.

Από την άλλη πλευρά, σε χώρες όπως η Ρουάντα, η Αργεντινή, η Ινδία, η Μαλαισία, η Ελλάδα και η Κίνα, αφαιρούνται μόνο τα ασφάλιστρα κοινωνικής ασφάλισης και δεν επιβάλλεται φόρος.

Χωρίς παιδιά, ενιαίες κρατήσεις κατώτατου μισθού
Ασφάλιστρα κοινωνικής ασφάλισης Φόρος εισοδήματος Σύνολο
Ουγγαρία 19 15 34
Γερμανία 20 5 25
Βουλγαρία 14 9 22
Γαλλία 11 11 22
Τουρκία 15 7 22
Ιαπωνία 16 5 20
Ουκρανία 0 20 20
Ρουάντα 18 0 18
Αργεντίνη 17 0 17
Νιγηρία 16 1 16
Αγκόλα 3 12 15
Νέα Ζηλανδία 1 13 15
Ινδία 14 0 14
ABD, Καλιφόρνια 8 6 13
Ρωσία 0 13 13
Βολιβία 13 0 13
Μαλαισία 12 0 12
Ελλάδα 11 0 11
Παναμάς 11 0 11
κινέζικα 11 0 11
Βρετανία 6 4 11
Αυστραλία 2 9 11
Κουβέιτ 11 0 11
Βιετνάμ 11 0 11
Κόστα Ρίκα 10 0 10
Τυνησία 9 0 9
ABD, Γεωργία 8 1 8
Βραζιλία 8 0 8
Ολλανδία 6 2 8
Τανζανία 8 0 8
Ομάν 7 0 7
Μπαχρέιν 7 0 7
Ιαμαϊκή 7 0 7
Fas 7 0 7
Νιγηρία 5 1 6
Σενεγάλη 6 0 6
Ταϊλάνδη 5 0 5
Μαυρίκιος 5 0 5
Κενύα 5 0 5
Κογκό 5 0 5
Ινδονησία 5 0 5
μεξικάνικος 3 0 3
Σημείωση: Το συνολικό ποσοστό έκπτωσης για ορισμένες χώρες διαφέρει λόγω στρογγυλοποίησης
Πηγή: ΔΟΕ

Elpida Mattou

"Εμπειρογνώμονας στα ταξίδια. Ειδικός στα ζόμπι. Θέλετε να αγαπάτε τον ιστό. Δημιουργός. Διαδικτυακός. Φανατικός της τηλεόρασης. Πεθαίνοντας του μπέικον."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *