Περιοχή Marche> Ειδήσεις και Εκδηλώσεις> Κατηγορίες

CEDEFOP είναι ένα Ευρωπαϊκός Οργανισμός που προσφέρει προγράμματα πρακτικής άσκησης που απευθύνονται σε νέους πτυχιούχους και διδακτορικούς φοιτητές, με στόχο να τους προσφέρει μια άμεση εμπειρία από τη λειτουργία του θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το CEDEFOP προωθεί τηνευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο πνεύμα του νέου διακυβέρνηση και, μέσω της ενεργού συμμετοχής, εργάζεται για την ευαισθητοποίηση για μεγαλύτερη συμμετοχή ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Περιγραφή της προσφοράς

12 πρακτικές στα ακόλουθα έργα:

– Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών: εφαρμογή μέτρων ασφαλείας· τεχνολογική εποπτεία· Αποφοίτηση Στο Πεδίο πληροφορικής. άριστη γνώση στο διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη λογισμικού· ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες μι προσοχή στη λεπτομέρεια. Για περισσότερες πληροφορίες βλ αφίσα

Βιβλιοθήκη και τεκμηρίωση: υπηρεσία υποστήριξης έρευνας, βιβλιοθήκες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Αποφοίτηση Στο τομέα διαχείρισης πληροφοριών; άριστο επίπεδο αγγλικών + γνώση άλλης γλώσσας της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες βλ αφίσα

Τύπος και νέα: υπεύθυνος για διαδικτυακές ειδήσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία κ.λπ. πτυχίο δημοσιογραφίας, επικοινωνίας ή παρόμοιους τομείς. Για περισσότερες πληροφορίες βλ αφίσα

– Δημοσιεύσεις: διάταξη και σχεδιασμός: βοήθεια στη διάταξη των διαφόρων εκδόσεων· παραγωγή μικρών γραφικών και κινούμενων εικόνων· ανάλυση δεδομένων κλπ…? πτυχίο γραφιστικής ή/και σχεδίασης πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες βλ αφίσα

Διαχείριση μητρώων και αρχείων: υποστήριξη στην οργάνωση της χρήσης του EDMS για την αρχειοθέτηση εγγράφων· βοήθεια στη φυσική διαχείριση των εγγράφων στην αίθουσα αρχείων κ.λπ. πτυχίο στη διαχείριση πληροφοριών? άπταιστα αγγλικά + γνώση άλλης γλώσσας της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες βλ αφίσα

Ristorante: Εργάζομαι ως μάγειρας στο εστιατόριο του πρακτορείου. πτυχιούχος ή φοιτητής πανεπιστημίου σχολής μαγειρικών τεχνών (ΙΕΚ) άριστες προφορικές δεξιότητες σε Αγγλικά και Ελληνικά. Για περισσότερες πληροφορίες βλ αφίσα

– Πολιτικές και συστήματα ΕΕΚ, Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης: δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον 3 ετών, κατά προτίμηση σχετικές με την εκπαίδευση, την ανάλυση πολιτικής ή τις κοινωνικές επιστήμες· Αγγλικό επίπεδο C1; ψηφιακές δεξιότητες. Για περισσότερες πληροφορίες βλ αφίσα

Μαθησιακά αποτελέσματα: δημοσίευση υλικού καθοδήγησης. ανασκόπηση εγγράφων και σύντομη προετοιμασία ενός αναλυτικού αποσπάσματος κ.λπ.. πτυχίο τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση σχετική στην εκπαίδευση, εκπαίδευσης ή κοινωνικών επιστημών; Αγγλικό επίπεδο Γ1; ψηφιακές δεξιότητες. Για περισσότερες πληροφορίες βλ αφίσα

Πρόβλεψη δεξιοτήτων, δείκτης και νοημοσύνη: προβλέψεις για τις αρμοδιότητες του CEDEFOP, ανάλυση προβλέψεων και άλλα δεδομένα. συνεισφέρουν σε δημοσιεύσεις και περιλήψεις σε διάφορες μορφές· master στα οικονομικά, την οικονομετρία ή τη στατιστική. Για περισσότερες πληροφορίες βλ αφίσα

Επίδραση των χαρακτηριστικών του χώρου εργασίας στην ανάπτυξη και χρήση δεξιοτήτων: εμπειρική ανάλυση που συνδέει τα οργανωτικά χαρακτηριστικά με την ανάπτυξη και τη χρήση δεξιοτήτων. master στα οικονομικά, την κοινωνιολογία, την οργανωτική και εργασιακή ψυχολογία. Για περισσότερες πληροφορίες βλ αφίσα

Πρόωρη απόσυρση της ΕΕΚ, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: δημιουργία και διάδοση οδηγών, συμβουλών και εργαλείων για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που θέλουν να υποστηρίξουν μαθητές που θέλουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο· πτυχίο ή μεταπτυχιακό στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες; επίπεδο Αγγλικά Γ1; ψηφιακές δεξιότητες; Καλός κατανόηση του θεσμικού οργάνου της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες βλ αφίσα

Ομάδα Υποστήριξης / Ηγεσίας, Επικύρωση, Χρηματοδότηση ΕΕΚ, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: εκπαίδευση επί τόπου εργασίας σχετικά με την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση μιας ή περισσότερων βάσεων δεδομένων CEDEFOP· πτυχίο κοινωνικών επιστημών. Για περισσότερες πληροφορίες βλ αφίσα

Απαιτήσεις

– Να είναι οι πολίτες απο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεοί χωριά υποψηφίους;

– Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο μαθημάτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έχοντας κερδίσει α πλήρες δίπλωμα ή ισοδύναμο;

– Άριστη γνώση (επίπεδο Β2) τουλάχιστον δύο γλώσσες της ΕΕ (τουλάχιστον ένα από τα δύο πρέπει να είναι Αγγλικά)

– Γνώση διαχείρισης εγγράφων και διοικητικού υλικού.

Οικονομικές συνθήκες

– 1.000,67 EUR μηνιαίως για τους εκπαιδευόμενους που έρχονται από το εξωτερικό (κράτη μέλη της ΕΕ ή υποψήφιες χώρες), καθώς και ασκούμενοι που κατοικούν στην Ελλάδα που πρέπει να μετακομίσουν στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης· 750,50 EUR μηνιαίως για τους εκπαιδευόμενους που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης·

– Είμαι επιστρέφεται Ακόμα και το έξοδα ταξιδιού (εντός ορισμένων ορίων)

– Οι εκπαιδευόμενοι άτομα με ειδικές ανάγκες μπορεί να λάβει α συμπλήρωμα στην υποτροφία τους ίση με το μισό του ποσού της τσάντας.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και για αίτηση, συμβουλευτείτε το ιστοσελίδα επίσημος και η σελίδα Πρακτική άσκηση 2022.

Προθεσμίες: 25 Νοεμβρίου 2021 στις 12.00, ώρα Ελλάδας (CET + 1)

Andrianos Mutakis

"Δια βίου γκουρού της μπύρας. Κακός social mediaholic. Διοργανωτής. Τυπικός geek της τηλεόρασης. Καφετιέρης. Περήφανος επαγγελματίας τροφίμων."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.