Οι τετροδοτοξίνες υπάρχουν όχι μόνο στα φουσκώματα, αλλά και σε πολλά άλλα είδη ψαριών, όπως τα χταπόδια με μπλε δαχτυλίδια (Hapalochlaena) και διάφορα θαλάσσια καρκινοειδή και γαστροπόδια. Αυτή τη φορά τα δείγματα ελήφθησαν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της τοπικής υγειονομικής αρχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων παρακολούθησης και ελέγχου των εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας. Αυτή είναι η πρώτη ανίχνευση αυτών των ουσιών σε μύδια και δίθυρα μαλάκια από τη βόρεια περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας, και επίσης η υψηλότερη ποσότητα που βρέθηκε στα ευρωπαϊκά δίθυρα μαλάκια.