Μελλοντικός δείκτης υγείας, ψηφιακός και AI για πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες θεραπείες

Ρώμη, 19 Ιουλίου. (Adnkronos Salute) – Παροχή θεραπειών βασισμένων στην ψηφιακή καινοτομία, πιο αποτελεσματικές, κοντά στον ασθενή και βιώσιμες. Αυτό είναι το μονοπάτι που υποδεικνύουν οι Ιταλοί ηγέτες στον τομέα της υγείας ως νέα παραδείγματα παροχής φροντίδας στο Future Health Index 2023, τη μεγαλύτερη μελέτη αυτού του είδους στον τομέα παγκοσμίως, που πραγματοποιήθηκε από τη Philips, παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνολογία υγείας, σε 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας. που αναλύει τις τρέχουσες και μελλοντικές προοπτικές και προτεραιότητες για τους ηγέτες στον τομέα της υγείας και τους νεότερους επαγγελματίες υγείας.

Η έκθεση – εξηγεί ένα σημείωμα που δημοσιεύτηκε σήμερα – σηματοδοτεί μια αύξηση της εμπιστοσύνης στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Τρεις στους 4 ηγέτες (74%) επενδύουν επί του παρόντος στην τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (59%), για να υποστηρίξουν τα διαγνωστικά και να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργική απόδοση. Ταυτόχρονα, γίνονται προσπάθειες να επεκταθεί όλο και περισσότερο η περίθαλψη εκτός νοσοκομείου. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες λένε ότι οι εγκαταστάσεις τους παρέχουν ήδη μακροχρόνια (66%), επείγουσα φροντίδα (51%) και φυσική αποκατάσταση (59%) εκτός του κεντρικού νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Επίσης, για το λόγο αυτό, οι συνεργασίες και οι συνεργασίες με εξωτερικούς οργανισμούς θεωρούνται ολοένα και πιο απαραίτητες: σχεδόν το ένα τρίτο (30%) των Ιταλών ηγετών στον τομέα της υγείας και το ένα τέταρτο (24%) των νεότερων επαγγελματιών υγείας λένε ότι επί του παρόντος συνεργάζονται με εταιρείες στον τομέα της Τεχνολογίας Υγείας και , χάρη σε συνεργασίες, το 29% σκοπεύει να εφαρμόσει τις δικές του πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής αειφορίας.

«Ο Μελλοντικός Δείκτης Υγείας 2023 – λέει ο Andrea Celli, Γενικός Διευθυντής της Philips Ιταλίας, Ισραήλ και Ελλάδας – προσφέρει ενδιαφέρουσες ενδείξεις για το πώς θα είναι το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης, όλο και περισσότερο ενοποιημένο και συνδεδεμένο, με σημεία πρόσβασης κατανεμημένα σε όλη την επικράτεια, εκτός το νοσοκομείο. Και υπογραμμίζει – προσθέτει – τον κεντρικό ρόλο της ψηφιακής καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία πιο αποτελεσματικής βοήθειας από πλευράς κόστους και κλινικών αποτελεσμάτων. Το Pnrr αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική ευκαιρία για την εφαρμογή των νέων μοντέλων παροχής φροντίδας που διαμορφώνονται, αλλά οι προγραμματισμένες επενδύσεις από μόνες τους δεν αρκούν. Είναι απαραίτητο – υπογραμμίζει η Celli – μια προσπάθεια σε επίπεδο συστήματος, για τη συγκέντρωση διαφορετικών και συμπληρωματικών δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας, σχεδιασμού και στρατηγικού οράματος. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εφαρμοστεί η απαραίτητη διαδικασία ψηφιοποίησης, ώστε το σύστημα υγείας να γίνει πιο αποτελεσματικό και σύμφωνο με τις νέες προσδοκίες των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας».

Η συντριπτική πλειοψηφία των ηγετών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ιταλία (86%) δηλώνει ότι αντιμετωπίζει επί του παρόντος οικονομικές πιέσεις και το 64% αναλαμβάνει ενεργά δράση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση καταγράφει πολύ υψηλή εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη, 3 στους 4 επενδύουν σε αυτήν, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (77%) και πάνω από τον παγκόσμιο (59%), αλλά τα επόμενα 3 χρόνια η προοπτική επένδυση (95%) θα ξεπεράσει ακόμη και την ευρωπαϊκή (90%) και την παγκόσμια (83%) για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας (45%), την αυτοματοποίηση της τεκμηρίωσης, τον προγραμματισμό συναντήσεων και δραστηριοτήτων, τη βελτίωση της ροής εργασιών. Στο κλινικό περιβάλλον, το νεότερο 42% του δείγματος συμφωνεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια χρήσιμη τεχνολογία που συμπληρώνει τη διάγνωση και η οποία θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη φροντίδα των ασθενών.

Ωστόσο, για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ψηφιακής καινοτομίας και να διασφαλιστεί η επιτυχία των νέων μοντέλων παροχής φροντίδας, ο δείκτης Future Health 2023 επισημαίνει ορισμένα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Πρώτα απ ‘όλα, η διαλειτουργικότητα δεδομένων (για το 25% των Ιταλών ηγετών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σε σύγκριση με το 19% των Ευρωπαίων συναδέλφων και το 17% παγκοσμίως) και την ανταλλαγή μιας πιο ρευστή ροής πληροφοριών μεταξύ των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης (για το 23% των ηγετών στον τομέα της υγείας και το 20% των κατώτερων επαγγελματιών υγείας). Όλο το δείγμα εξετάζει συνεργασίες με έναν αριθμό βασικών εξωτερικών οργανισμών. Ειδικότερα – αναφέρει το σημείωμα – σχεδόν το ένα τρίτο (30%) των ερωτηθέντων και το ένα τέταρτο (24%) των νεότερων σχολών δηλώνουν ότι αυτή τη στιγμή συνεργάζονται με εταιρείες στον τομέα των Τεχνολογιών Υγείας και αναμένουν να το κάνουν ξανά στο επόμενο 3 χρόνια, επιβεβαίωση της αξίας των συνεργασιών μακροπρόθεσμα. Τα έργα με εταιρείες που παρέχουν τεχνολογίες υγειονομικής περίθαλψης συμβάλλουν στην αύξηση της τεχνογνωσίας, των πόρων και των στρατηγικών εντός των δομών και περίπου ένας στους τρεις σκοπεύει να συνεργαστεί με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ή παρόχους δεδομένων τα επόμενα τρία χρόνια. Την ίδια χρονική περίοδο, το 34% θα ήθελε επίσης το νοσοκομείο ή η υγειονομική του μονάδα να συνεργαστεί με κέντρα επείγουσας ιατρικής. Ένα ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (20%) και σύμφωνο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (29%).

Εκτός από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, των κλινικών αποτελεσμάτων και των εμπειριών των ασθενών, περισσότεροι από τους μισούς ηγέτες υγειονομικής περίθαλψης (51%) και κατώτεροι επαγγελματίες (57%) πιστεύουν ότι τα νέα μοντέλα παροχής φροντίδας θα έχουν καλό αντίκτυπο για το περιβάλλον. Για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής βιωσιμότητας, 3 στους 10 πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να συμβουλευτούν ένα τρίτο μέρος, να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό με εξειδικευμένες δεξιότητες, να δημιουργήσουν επιχειρηματικές υποθέσεις, να θέσουν σαφείς και φιλόδοξους στόχους και να μετρήσουν την πρόοδο. “Το ιταλικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας – υπογραμμίζει η Celli – προβλέπει κεντρική εστίαση στην πράσινη μετάβαση, με τη μείωση των αποβλήτων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Προωθήστε μια προσέγγιση στην κυκλική οικονομία, ευνοήστε την ενημέρωση και την προγνωστική συντήρηση μεγάλου εξοπλισμού , προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση και να αυξηθούν οι επιδόσεις, είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι εταιρείες τεχνολογίας υγείας, με τις καινοτομίες τους – καταλήγει – έχουν βασικό ρόλο στο να βοηθήσουν τον κλάδο να βελτιώσει σε πολλά μέτωπα το οικολογικό του αποτύπωμα, όπως φαίνεται από το Μελλοντικός Δείκτης Υγείας».

Evgenia Galanoti

"Επιχειρηματίας. Φοιτητής. Μελετητής τροφίμων. Σκληρός λάτρης του ιστού. Επικοινωνητής. Φιλικός ποπ πολιτισμός. Ασχολείται με τον καφέ."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *