Ειδήσεις βουλγαρικού και ελληνικού ενδιαφέροντος για κατοικίες στην Αδριανούπολη