Διεθνής τουρισμός στην Ιταλία: η μονιμότητα και οι δαπάνες των τουριστών. Η έρευνα από την Τράπεζα της Ιταλίας

Δημοσιεύουμε το δεύτερο μέρος της έρευνας της Τράπεζας της Ιταλίας για τον διεθνή τουρισμό. Σήμερα εστιάζουμε στη μονιμότητα των ξένων τουριστών στην Ιταλία και στις συνήθειες των Ιταλών ταξιδιωτών στο εξωτερικό.

Σύνταξη 2Δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουλίου 2023 στις 14:14


Η έρευνα που έγινε από Τράπεζα της Ιταλίας μας δείχνει την κατάσταση του διεθνής τουρισμός: ξένους τουρίστες στην Ιταλία και Ιταλοί τουρίστες στο εξωτερικό. Αφού μίλησε χθες για τις αλλαγές που συνέβησαν κατά τα χρόνια της πανδημίας και έχοντας δει την ανάλυση της παρουσίας αλλοδαπών στην Ιταλία, σήμερα το επίκεντρο είναι: η διάρκεια των διανυκτερεύσεων (και πώς έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια) και η ιταλική παρουσία στο στο εξωτερικό και τις νέες συνήθειες των ταξιδιωτών μας.

Κάτοικοι μακράς παραμονής κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Το 2020, ενώ ο αριθμός των ξένων ταξιδιωτών που διανυκτέρευσαν στην Ιταλία κατέγραψε μια άνευ προηγουμένου πτώση (-61%), η παρουσία ενός συγκεκριμένου τύπου επισκεπτών από το εξωτερικό αυξήθηκε σημαντικά: οι επί μακρόν διαμένοντες, οι λεγόμενοι “μακρά παραμονή“. Η ευκρίνεια των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μια πρόσθετη στατιστική πηγή που έχει ήδη δοκιμαστεί κατά την πιο οξεία φάση της πανδημίας, κατέστησε δυνατή τη μέτρηση της έκτασης αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας επισκεπτών με βάση τον ημερήσιο αριθμό των ξένων καρτών SIM που εντοπίστηκαν σε το εθνικό τηλεφωνικό δίκτυο, διαθέσιμο για την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και Σεπτεμβρίου 2021.

Το σχήμα Α δείχνει την εξέλιξη του αριθμού των μακρά παραμονή (LS) στην Ιταλία χρησιμοποιώντας δύο διακριτούς ορισμούς: με βάση τον πρώτο (που υποδεικνύεται στο σχήμα με “LS 30/45”) υπολογίζονται οι ξένες SIM που υπάρχουν στην εθνική επικράτεια τουλάχιστον 30 ημέρες από τις προηγούμενες 45 ημέρες. με το δεύτερο κριτήριο (υποδεικνύεται με «LS 60/75» και το οποίο επηρεάζεται λιγότερο από μακροπρόθεσμα ταξίδια) υπολογίζονται οι ξένες SIM που υπάρχουν στην Ιταλία για τουλάχιστον 60 ημέρες τις προηγούμενες 75 ημέρες. Το κοινό στοιχείο αυτών των μέτρων είναι η παρατεταμένη παρουσία στην εθνική επικράτεια για περιόδους πολύ μεγαλύτερες από τον τουριστικό μέσο όρο (6,2 διανυκτερεύσεις το 2019). Η διαφορά μεταξύ του αριθμού των μακρά παραμονή τη διετία 2020-21 και ο αριθμός τους το 2019 εξαιρεί από τις κατασκευές αλλοδαπούς εργάτες που διαμένουν στην Ιταλία σε συνεχή βάση (σταθερούς μετανάστες) και επιτρέπει τον έλεγχο των ροών εποχικών εργαζομένων. Επιπλέον, εστιάζοντας σε μακροχρόνιες διαμονές τουλάχιστον 30 ή 60 ημερών, το μέτρο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει αυστηρά τουριστικές ροές.

Και οι δύο μετρήσεις δείχνουν ότι, από την άνοιξη-καλοκαίρι 2020, ο αριθμός των μακρά παραμονή έχει αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με το 2019: κατά περίπου 45 τοις εκατό σύμφωνα με τη μέτρηση “30/45 ημέρες” και σχεδόν κατά 80 τοις εκατό σύμφωνα με τη μέτρηση “60/75 ημέρες”. Συνολικά, μπορεί να υπολογιστεί ότι από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2021 ο αριθμός των επισκεπτών μακρά παραμονή αυξήθηκε κατά μέσο όρο γύρω στις 30-50 χιλιάδες μονάδες σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019, με αιχμές 40-70 χιλιάδες τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αυτή η αύξηση μπορεί να αντανακλά διάφορα φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων (i) αλλοδαπών εργαζομένων ή Ιταλών εργαζομένων που διαμένουν στο εξωτερικό, οι οποίοι, χάρη στην ευελιξία της τηλεργασίας, επέλεξαν να πραγματοποιήσουν την εργασία τους από την Ιταλία. (ii) Ιταλοί φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ξένα πανεπιστήμια που προτίμησαν να ολοκληρώσουν το ακαδημαϊκό έτος στην Ιταλία, ακολουθώντας τα μαθήματα εξ αποστάσεως. (iii) αλλοδαποί εποχικοί εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αποφάσισαν να παραμείνουν ακόμη και μετά την επαναλειτουργία. Τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας δεν περιέχουν πληροφορίες για τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά των κατόχων κάρτας SIM (εκτός από τη χώρα που εξέδωσε την ξένη SIM) και επομένως δεν επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ αυτών των φαινομένων.

Η αύξηση του αριθμού των μακρά παραμονή μπορεί να εντοπιστεί σε έναν σχετικά μικρό αριθμό χωρών: τα δύο τρίτα προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, τη Ρουμανία και την Αλβανία. Το ιδιαίτερα μεγάλο βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου αντικατοπτρίζει τόσο τον υψηλό αριθμό Ιταλών εργαζομένων και φοιτητών που διαμένουν εκεί, όσο και το γεγονός ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που ίσχυαν σε αυτές τις δύο χώρες επεκτάθηκαν αρκετά μέχρι το 2021. Η αύξηση από τη Ρουμανία και την Αλβανία είναι πιθανώς αποδίδεται εν μέρει σε εργαζομένους που βρίσκονταν προσωρινά στην Ιταλία στην αρχή της πανδημίας και οι οποίοι παρέτειναν την παραμονή τους στην εθνική επικράτεια λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών. Τέλος η ισχυρή ποσοστιαία ανάπτυξη των μακρά παραμονή από χώρες όπως η Κίνα και η Νιγηρία πιθανότατα αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την επιστροφή των Ιταλών πολιτών που εργάζονταν σε αυτές τις χώρες πριν από την πανδημία.

Η διανομή των νέων μακρά παραμονή στην εθνική επικράτεια ήταν γενικά ανάλογο με τον πληθυσμό των ιταλικών περιοχών, προς υποστήριξη της υπόθεσης της επιστροφής Ιταλών εργατών και φοιτητών που κατοικούσαν στο εξωτερικό, με τα μεγαλύτερα μερίδια να απορροφώνται από τη Λομβαρδία, το Λάτσιο και το Βένετο. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση ποσοστιαία αύξηση που μετρήθηκε σε κάθε περιοχή μεταξύ 2020-21 και 2019, μπορεί να φανεί ότι η μακρά παραμονή έχουν αυξηθεί σχετικά περισσότερο στις περιοχές της κεντρικής-νότιας Ιταλίας και ειδικότερα στα νησιά, αποτέλεσμα που θα μπορούσε να υποδηλώνει μια αυξανόμενη ελκυστικότητα αυτών των περιοχών και για παρατεταμένες παραμονές.

Συνολικά, στο βαθμό που η αύξηση του αριθμού των μακρά παραμονή οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει σε αλλοδαπούς ή Ιταλούς εργαζομένους που διαμένουν στο εξωτερικό και ασκούσαν τη δραστηριότητα εργασίας τους από την Ιταλία, η ανάλυση προσφέρει μια πρώτη ποσοτικοποίηση, αν και μερική, των διεθνών ροών επισκεπτών που συνδέονται με τη γενικευμένη εισαγωγή της τηλεργασίας (απομακρυσμένη εργασία), εφαρμόζεται σε πολλές προηγμένες χώρες υπό την πίεση της έκτακτης ανάγκης της πανδημίας, αλλά που θα μπορούσε να συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα.

Το ποσοστό των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία ή παραθεριστικά χωριά έχει αυξηθεί ενώ αυτό των αεροπορικών ταξιδιωτών έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 2019

Το ποσοστό των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία ή τουριστικά χωριά έχει αυξηθεί σημαντικά (από περίπου το ένα πέμπτο σε σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου), ιδίως εις βάρος εκείνων που δαπανώνται στο σπίτι συγγενών ή φίλων, η συχνότητα των οποίων είχε αυξηθεί διετία 2020-21 που χαρακτηρίζεται από μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Το μερίδιο των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία παραμένει περίπου οκτώ ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο.

Αν το 2021 μόνο το 28 τοις εκατό των ξένων ταξιδιωτών είχε φτάσει στην Ιταλία χρησιμοποιώντας το αεροπλάνο, το 2022 το ποσοστό αυτό επέστρεψε στο 43 τοις εκατό, το επίπεδο που παρατηρήθηκε πριν από την πανδημία. Η ανάπτυξη αντανακλά τόσο την αύξηση του μεριδίου των τουριστών από πιο απομακρυσμένες χώρες (ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες) όσο και τη λιγότερη προσφυγή στους ταξιδιώτες που φτάνουν από τις ευρωπαϊκές χώρες στις οδικές μεταφορές, που προτιμήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης.

Αυξήθηκαν όλες οι κατηγορίες τουριστικών δαπανών, ιδιαίτερα αυτές για υπηρεσίες διαμονής και εστίασης, οι οποίες επανήλθαν στα προ πανδημίας επίπεδα μετά την ισχυρή τιμωρία της διετίας 2020-21.

Το μερίδιο των κεντρικών περιφερειών έχει αυξηθεί

Η επίπτωση των συνολικών εσόδων των κεντρικών περιοχών αυξήθηκε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, στο 23,6%, χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη των πολιτιστικών διακοπών και των ταξιδιών σε πόλεις τέχνης, κυρίως στην Τοσκάνη και το Λάτσιο. Σε σύγκριση με το 2019, ωστόσο, το Κέντρο παραμένει ο μόνος τομέας που παρουσιάζει μείωση στο μερίδιο των συνολικών δαπανών.

Ιταλοί ταξιδιώτες στο εξωτερικό

Το 2022, οι δαπάνες των Ιταλών ταξιδιωτών στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 106 τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (87 τοις εκατό σε πραγματικούς όρους), φτάνοντας τα 26,0 δισεκατομμύρια. Η ανάκαμψη οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση του αριθμού των Ιταλών ταξιδιωτών στο εξωτερικό (από 21 σε 54 εκατομμύρια), ο οποίος ωστόσο παραμένει περίπου το ένα πέμπτο χαμηλότερο από το επίπεδο πριν από την πανδημία. Η μέση διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό μειώθηκε απότομα (σε 9,8 διανυκτερεύσεις για διανυκτερεύσεις), αν και εξακολουθεί να είναι υψηλότερη από ό,τι το 2019, επίσης σε σχέση με την αξιοσημείωτη αύξηση της μέσης ημερήσιας δαπάνης.

Οι δαπάνες των Ιταλών στο εξωτερικό έχουν διπλασιαστεί λόγω της έντονης αύξησης των ταξιδιωτών σε όλους τους σημαντικούς προορισμούς

Οι αυξήσεις των δαπανών ήταν υψηλότερες σε προορισμούς εκτός ΕΕ (+150 τοις εκατό συνολικά). Ειδικότερα, οι δαπάνες στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, φθάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό και αντιπροσωπεύοντας το ένα πέμπτο της συνολικής αύξησης των ιταλικών εισαγωγών τουριστικών υπηρεσιών. Οι δαπάνες των Ιταλών ταξιδιωτών στις χώρες της ΕΕ σημείωσαν γενικευμένη ανάκαμψη, αλλά με σχετικά πιο περιορισμένους ρυθμούς ανάπτυξης (+76 τοις εκατό κατά μέσο όρο). Σε απόλυτες τιμές, οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ισπανία και τη Γαλλία, όπου ο αριθμός των Ιταλών τουριστών υπερδιπλασιάστηκε. Ωστόσο, η επίπτωση των προορισμών της ΕΕ στις συνολικές δαπάνες των Ιταλών τουριστών μειώθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι δαπάνες για διακοπές, αν και διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το 2021, εξακολουθούν να είναι περίπου 20 τοις εκατό χαμηλότερες σε σύγκριση με το 2019. Το βάρος των επισκέψεων στο εξωτερικό από συγγενείς και φίλους εξακολουθεί να είναι υψηλό. Το ένα τρίτο των δαπανών για διακοπές συγκεντρώνεται στην Ισπανία και την Ελλάδα. Ομοίως με ό,τι καταγράφηκε για το εισόδημα, το βάρος των πολιτιστικών ταξιδιών αυξήθηκε και στις δαπάνες για διακοπές στο εξωτερικό. Οι δαπάνες για επαγγελματικά ταξίδια αντιπροσώπευαν το ένα τρίτο του συνόλου: αυξάνοντας κατά περίπου 50 τοις εκατό, επανήλθαν σε αξίες κοντά σε αυτές του 2019. Οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και τουριστικά χωριά αυξήθηκαν κατά 126 τοις εκατό, φτάνοντας να αποτελούν περίπου το 31 τοις εκατό του συνολικά, βάρος χαμηλότερο από το 2019 (κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες) λόγω της σχετικά υψηλής συχνότητας διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα ή ιδιόκτητα σπίτια και με συγγενείς ή φίλους.

Η επιλογή των μέσων μεταφοράς παρέμεινε σχετικά σταθερή σε σύγκριση με το 2021

Ο αριθμός των Ιταλών ταξιδιωτών στο εξωτερικό έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από μιάμιση φορά από το μερίδιο εκείνων που χρησιμοποιούσαν ένα μέσο οδικής μεταφοράς ήδη πέρυσι, το οποίο ήταν σύμφωνο με το 2019 και παρέμεινε σταθερό. Όσον αφορά τις δαπάνες, το βάρος των αεροπορικών ταξιδιών έχει αυξηθεί, για το οποίο η συχνότητα ταξιδιών για επαγγελματικούς λόγους είναι υψηλότερη, χαρακτηριζόμενη από υψηλότερη μέση δαπάνη ανά μονάδα.


Print Friendly, PDF & Email

Αυτό το άρθρο έχει μέση βαθμολογία: Δεν υπάρχουν ακόμη ψήφοι.

Συντάκτης άρθρου:
Σύνταξη 2


Άλλα άρθρα:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα στα αναπτυσσόμενα μενού για να επιλέξετε συγγραφείς ή κατηγορίες ή να κάνετε μια δωρεάν αναζήτηση.

Ολα