Ίδρυμα Banco Napoli, συνάντηση για τον ρόλο του ευρωπαίου εισαγγελέα